دستگیری اعضای باند اختلاس در شهرداری پیرانشهر ادامه دارد

دستگیری اعضای باند اختلاس در شهرداری پیرانشهر ادامه دارد/ اعضای شورای دور چهار با قرار وثیقه آزاد شدند بر اساس گزارشات دریافتی چند روز قبل و در جریان بررسی پرونده اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در شهرداری پیرانشهر یکی دیگر از کارمندان سابق شهرداری با هویت “ح.ش” که قریب ۲ سال است به یکی از شهرهای دیگر […]

دستگیری اعضای باند اختلاس در شهرداری پیرانشهر ادامه دارد/ اعضای شورای دور چهار با قرار وثیقه آزاد شدند

بر اساس گزارشات دریافتی چند روز قبل و در جریان بررسی پرونده اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در شهرداری پیرانشهر یکی دیگر از کارمندان سابق شهرداری با هویت “ح.ش” که قریب ۲ سال است به یکی از شهرهای دیگر منتقل شده است دستگیر شد

همچنین بر اساس گزارشات دریافتی اعضای شورای دور چهار پیرانشهر که مدتی قبل در رابطه با این پرونده دستگیر شده بودند با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد و ۱۵ میلیاردی فعلا  آزاد شده اند

لازم به ذکر است این دستگیری ها در ارتباط با پرونده جرائم مالی و فساد اقتصادی مورد بحث شهرداری پیرانشهر می باشد