ارتباط با ما

 

صاحب امتیاز مصطفی اقبال

مدیرمسئول جلال معلومی

 

آدرس: پیرانشهر، خیابان قدس، سه راه سعدی