استعفایی دیگر در بدنه شهرداری پیرانشهر قاضی از پست رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری استعفا داد

  استعفایی دیگر در بدنه شهرداری پیرانشهر اینبار آقای جمال قاضی از پست رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری استعفا داد بر اساس گزارشات دریافتی امروز و تنها پس از گذشت چند ماه از بکارگیری آقای جمال قاضی در پست ریاست سازمان حمل و نقل شهرداری امروز ایشان استعفا داده و با استعفای ایشان موافقت […]

 

استعفایی دیگر در بدنه شهرداری پیرانشهر

اینبار آقای جمال قاضی از پست رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری استعفا داد

بر اساس گزارشات دریافتی امروز و تنها پس از گذشت چند ماه از بکارگیری آقای جمال قاضی در پست ریاست سازمان حمل و نقل شهرداری امروز ایشان استعفا داده و با استعفای ایشان موافقت شد. آقای امید مدیری به عنوان رئیس جدید سازمان حمل و نقل شهرداری انتخاب شد

لازم به ذکر است از زمان شروع مدیریت صفر تفاخر به عنوان شهردار، این سومین رئیس در بدنه شهرداری است که قادر به همکاری با آقای تفاخر نبوده است

چند ماه قبل نیز آقای خالد آزموده از پست رئیس مرکز آتش نشانی پیرانشهر و آقای کوروش کاک درویشی مسئول درآمد شهرداری نیز از پست خود استعفا دادند