شبکه تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری پیرانشهر شناسایی شد

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: شبکه تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری پیرانشهر شناسایی و تاکنون قرار جلب هشت نفر در این خصوص صادر شده است. ناصر عتباتی روز سه‌شنبه در این خصوص اظهار کرد: طبق گزارش نیروهای امنیتی پیرانشهر مبنی بر شناسایی شبکه تخلف گسترده در شهرداری پیرانشهر، موضوع در دستور کار دادسرای […]

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: شبکه تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری پیرانشهر شناسایی و تاکنون قرار جلب هشت نفر در این خصوص صادر شده است.

ناصر عتباتی روز سه‌شنبه در این خصوص اظهار کرد: طبق گزارش نیروهای امنیتی پیرانشهر مبنی بر شناسایی شبکه تخلف گسترده در شهرداری پیرانشهر، موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی تحقیقات در این خصوص آغاز شد.

وی افزود: با توجه به تحقیقات اولیه مشخص شد که فردی در سال ۱۳۷۸ با درخواست شخصی خود نسبت به تفکیک زمین ۲ هکتاری با مصالحه با شهرداری اقدام و برابر این مصالحه ۷۲ درصد از زمین خود را به شهرداری پیرانشهر واگذار کرده است.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: پس از فوت مالک اولیه، وراث وی با اقدامات متعدد همچون طرح دعوی در محاکم نسبت به ابطال این مصالحه نامه اقدام کرده‌اند که این اقدامات منجر به نتیجه نشده و با وجود تاکید محاکم دادگستری، بازرسی استان و استانداری بر غیر قانونی بودن مصالحه مجدد، در سال ۱۳۹۴ برابر مصوبه شورای شهر وقت پیرانشهر درخواست مصالحه مجدد وراث مورد پذیرش قرار گرفته و بدین ترتیب برابر ارزیابی اولیه، با این مصالحه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از حقوق بیت المال تضییع شده است.