دو بوکسور پیرانشهری در ترکیب تیم منتخب استان

احسان پاتیراستی و محمد امامی دو  بوکسور تکنیکی و قهرمان استان در ردە جوانان در ترکیب تیم منتخب استان اذربایجان غربی جهت مسابقه با تیم استان اذربایجان شرقی قرار گرفتند هر دو بوکسور توانمند پیرانشهر توانستند در مقابل حریفان سرسخت خود پیروز رقابت شوند شایان ذکر است حسام الدین سیدرحمانی نیز به عنوان سرمربی هدایت تیم استان […]

احسان پاتیراستی و محمد امامی دو  بوکسور تکنیکی و قهرمان استان در ردە جوانان در ترکیب تیم منتخب استان اذربایجان غربی جهت مسابقه با تیم استان اذربایجان شرقی قرار گرفتند

هر دو بوکسور توانمند پیرانشهر توانستند در مقابل حریفان سرسخت خود پیروز رقابت شوند

شایان ذکر است حسام الدین سیدرحمانی نیز به عنوان سرمربی هدایت تیم استان اذربایجان غربی را بر عهده داشتند