مبلغ فطریه و فدیه برای رمضان ۱۴۰۲ در پیرانشهر مشخص شد

بیانیه ی((مرکز اسلامی و شورای روحانیت و روحانیون معزز شهرستان پیرانشهر)) پیرامون مسائل مربوط به ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ه (۱۴۰۲ش) بعد از حمد خدای منان و رحمت و درود بر روح پرفتوح حبیب جانان صلی الله علیه وسلم، و تمنای قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک، به استحضار مردم شریف و مومن شهرستان […]

بیانیه ی((مرکز اسلامی و شورای روحانیت و روحانیون معزز شهرستان پیرانشهر))
پیرامون مسائل مربوط به ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ه (۱۴۰۲ش)

بعد از حمد خدای منان و رحمت و درود بر روح پرفتوح حبیب جانان صلی الله علیه وسلم، و تمنای قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک، به استحضار مردم شریف و مومن شهرستان پیرانشهر و حومه می رسانیم، همانگونه که مستحضرید، پرداخت صدقه ی فطر و فدیه ی ترک روزه ( مطابق شرایط مذکور در آیین اسلام) از جمله ی مامورات خداوند می باشد

به همین خاطر پس از نشست علمی توسط شورای روحانیت در مرکز اسلامی و استعلام از اساتید گرانقدر شهرستان و بررسی مطالب فوق الذکر بر وفق موازین فقهی، مطابق شاخص قیمت روز، واجب فطریه، فدیه، به صورت ذیل مقرر گردید:

 فطریه : فطریه ی هر نفر طبق مذهب امام شافعی رحمه الله از قوت غالب منطقه، «معادل دو کیلو پانصدگرم» می باشد، که بر پرداخت قیمت، ۴۰۰۰۰ (چهل هزار) تومان تعیین گردید.(مبنای محاسبه، قیمت گندم است، با هر کیلو ۱۷۰۰۰ تومان)

فدیه : فدیه ی ترکِ روزه برای هر روز«۶۰۵» گرم قوت غالب است، که مجموع سی روز در مذهب امام شافعی (رح) ۱۹ کیلو می باشد، که با تقلید و رعایت شرایط از مذهب احناف مبنی بر پرداخت قیمت، به جای قوت، با رعایت احتیاط کافی«معادل ۵۵ کیلوگرم گندم» می باشد بر پرداخت قیمت، با احتیاط کافی۹۳۵(نهصد سی پنج هزار) تومان تعیین گردید

لازم به ذکر است که طبق مذهب امام شافعی(رح) باید پرداخت آن با عین قوت غالب منطقه باشد ولی در مذهب امام حنفی(رح) معادل قیمت آن نیز جایز می می باشد.

والسلام علی من اتّبع الحقّ و الهدی