واقعیت جنگ های امروز و مذاکرات وین

واقعیت جنگ های امروز و توافق وین

فرو ریزی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ یا بقولی انفجار برجک های نیویورک در سال۲۰۰۱ پایان دوران جنگ سرد و آغازی نوین در روابط بین الملل می باشد که از آن به دوران صلح سرد یاد می شود. سال ۱۹۹۲ چند ماه پس از فروپاشی شوروی ادوارد ژئواکونومی را مطرح کرد “مفهومی که از طریق […]

فرو ریزی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ یا بقولی انفجار برجک های نیویورک در سال۲۰۰۱ پایان دوران جنگ سرد و آغازی نوین در روابط بین الملل می باشد که از آن به دوران صلح سرد یاد می شود. سال ۱۹۹۲ چند ماه پس از فروپاشی شوروی ادوارد ژئواکونومی را مطرح کرد “مفهومی که از طریق دستکاری در استراتژی های اقتصاد جهانی به اهدافی که می خواهیم برسیم” واقعیت این است در دنیای امروز معمولا صلح ادامه جنگ است با وسایل دیگر که با تحریم ها و بدل جنگ افزارهای اقتصادی روبرو می باشد تحرکات و تمهیدات نظامی ابزار صلح تلقی می شوند ” اگر طالب صلح هستی آماده جنگ باش” در دنیای امروز دوست و دشمنی واقعی وجود ندارد و این پدیده ای است نامرئی همه در صدد کسب قدرت و تامین منافع خویش بر می آیند . سرنوشت جنگ ها در میدان های جنگ تعیین نمی شود پشت میز حل و فصل میگردد اغلب منفعت را کسی می برد که در میدان جنگ نیست به همین دلیل هنر جنگ در جنگ نکردن است منتهی به هدف های جنگ رسیدن .
تحرکات دامنه دار غرب با ترتیبات همه جانبه در شاخک های عملیاتی خلیج فارس و دریای عمان به محوریت حوزه پاسفیک(اقیانوس کبیر) و شاخک عملیاتی اروپا به محوریت صحنه اقیانوس اطلس اسباب التهاب و کنش های سیاسی در رابطه با قضیه هسته ای ایران ، بحران اوکراین و آسیای میانه می باشد.

با تمرکز بر قضیه هسته ای ایران می توان گفت فضای فشرده دیپلماتیک در وین بین طرف های درگیر ایران،۱+۴ و ایالات متحده بحث های جدیدی پیرامون بده و بستان ها و تلاش ایران در قبال کاهش تحریم ها به میان آمده که مستلزم تیلیغات و جدال سیاسی میان ایران ،۱+۴ و آمریکا می باشد. با توجه به واقعیت جنگ های امروز، جایگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران تعبد استراتژیکی بر فضای روابط بین ایران با ایالات متحده آمریکا حاکم است که هیچ یک حاضر به ترک گفتگو های وین نیستند در نهایت دو طرف را وادار به انعطاف ژئوپلیتیکی نموده و منجر به توافق هسته ای میگردد.
حال توافق آغاز رابطه ای است که معلوم نیست پس از امضای آن پایان قابل پیش بینی داشته باشد همچنین ، این امضا تنها شروع آن چیزی است که معمولا به یک دوره طولانی بحث و جدل پیرامون شرایط دقیق توافقنامه و نحوه اجرای آن و رقابت برای یافتن راه هائی جهت دستیابی به امتیاز و بهره برداری از آن منتهی شود امضای توافق نامه تازه ابتدای کار است این یک فرایند است نه یک رویداد عملا اجرای یک توافق مستلزم یک رشته مسائل و موضوعات ، شفاف سازی ها و تلاش ها برای کشاندن آن به نفع یک طرف می باشد که سالها ادامه خواهد داشت.
جمال احمدی سیلوه دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک