ضبط و جلوگیری از عرضه ۱۰۰کیلوگرمی ماهی قزل آلای زنده فاقد شرایط بهداشتی در پیرانشهر

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]پیرانشهر رووداو || رییس اداره دامپزشکی شهرستان پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو: ضبط و جلوگیری از عرضه ۱۰۰کیلوگرمی ماهی قزل آلای زنده فاقد شرایط بهداشتی در پیرانشهر/ عرضه ماهی قزل آلای زنده خارج از ضوابط دامپزشکی ممنوع است[/quote] دکتر سیداحمدی رییس اداره دامپزشکی شهرستان پیرانشهر در گفتگو با خبرگزاری پیرانشهر رووداو […]

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]پیرانشهر رووداو || رییس اداره دامپزشکی شهرستان پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو: ضبط و جلوگیری از عرضه ۱۰۰کیلوگرمی ماهی قزل آلای زنده فاقد شرایط بهداشتی در پیرانشهر/ عرضه ماهی قزل آلای زنده خارج از ضوابط دامپزشکی ممنوع است[/quote]

دکتر سیداحمدی رییس اداره دامپزشکی شهرستان پیرانشهر در گفتگو با خبرگزاری پیرانشهر رووداو گفت: نظارت بر توزیع کنندگان ماهی قزل آلای زنده تشدید یافته و در صورت مشاهده هرگونه محموله ماهی زنده بدون گواهی بهداشتی، خودرو متخلف با همکاری نیروی انتظامی توقیف و محموله ماهی نیز ضبط خواهد شد.
دکتر سیداحمدی اظهار کرد :در رابطه با این مسئله یک دوره توجیهی نیز در محل اداره دامپزشکی برگزار خواهد گردید چراکه بعضا موازین بهداشتی در توزیع ماهی قزل آلای زنده رعایت نمی‌شود

سیداحمدی ادامه داد: به دلیل برخورد با تخلفات بهداشتی در این زمینه نظارت بر توزیع کنندگان ماهی قزل آلای زنده تشدید یافته و در صورت مشاهده هرگونه محموله ماهی زنده بدون گواهی بهداشتی، خودرو متخلف با همکاری نیروی انتظامی توقیف و محموله ماهی نیز ضبط خواهد شد.

این مسئول در خاتمه تصریح کرد: وجود گواهی حمل بهداشتی تضمینی، برای سلامت محصول است.