سرپرست شهرداری بوکان منصوب شد

  امیر احمدی از طرف اعضای شورای اسلامی شهر بوکان به عنوان سرپرستی جدید شهرداری این شهر معرفی شد. رییس شورای اسلامی شهر بوکان اظهار کرد: براساس اجماع اعضای شورای و امضای پنج نفر از آنان « امیر احمدی » از کارکنان شهرداری بوکان به عنوان سرپرست جدید شهرداری شهر بوکان به معرفی شد. احمد […]

 

امیر احمدی از طرف اعضای شورای اسلامی شهر بوکان به عنوان سرپرستی جدید شهرداری این شهر معرفی شد.

رییس شورای اسلامی شهر بوکان اظهار کرد: براساس اجماع اعضای شورای و امضای پنج نفر از آنان « امیر احمدی » از کارکنان شهرداری بوکان به عنوان سرپرست جدید شهرداری شهر بوکان به معرفی شد.

احمد رحمانی بیان کرد: امیر احمدی به صورت موقت و تا تعیین شهردار جدید از طرف شورا فعالیت خود به عنوان سرپرست شهرداری آغاز می کند.

ماه گذشته استیضاح ناصح محمدخانی شهردار بوکان با پنج رأی موافق و ۲ رأی مخالف رای آورد و مصوبه آن توسط کمیته تطبیق رد شده بود.

شهر بوکان با ۱۷۷۵ هکتار و ۱۴ کیلومتر طول که ۴۴ درصد آن را معابر تشکیل می‌دهد در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.