اعطای بیش از ۶۲۷ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد پیرانشهر

خرید و احداث ۲۱ واحد مسکن برای مددجویان پیرانشهری مهندس روکش رئیس کمیته امداد پیرانشهر در رابطه با برنامه حمایتی کمیته امداد برای بحث اشتغال گفت؛ طبق برنامه تبصره ۱۶ در امر اشتغال به افراد ۵ دهک پایین جامعه خوشبختانه طی ۹ ماه گذشته تعداد ۷۲۰ طرح به ارزش ۶۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال […]

خرید و احداث ۲۱ واحد مسکن برای مددجویان پیرانشهری

مهندس روکش رئیس کمیته امداد پیرانشهر در رابطه با برنامه حمایتی کمیته امداد برای بحث اشتغال گفت؛ طبق برنامه تبصره ۱۶ در امر اشتغال به افراد ۵ دهک پایین جامعه خوشبختانه طی ۹ ماه گذشته تعداد ۷۲۰ طرح به ارزش ۶۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال طرح اشتغال مددجویان به بانک های عامل معرفی شده اند که تاکنون ۴۴۶ طرح اشتغال به مبلغ ۳۹۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال اجرا و جمع اعتبارات برای اجرای طرح های باقی مانده تا پایان سال پرداخت و طرح ها اجرا خواهند شد

حامد روکش در رابطه با پروژه ساخت مسکن و فضاهای جانبی برای مددجویان گفت؛ کمیته امداد با مشارکت خیرین بزرگوار شهرستان توانسته ایم تعداد ۲۱ واحد مسکن شهری و روستایی و فضاهای جانبی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال خریداری و یا احداث کنیم که بخش اعظم واحدهای مسکونی تحویل و تعداد باقی مانده نیز طی چند ماه آینده به مددجویان تحویل داده خواهد شد