مطالب مشابه

One Comment

  1. خسرو

    درخصوص اظهارنظرمهندس ابراهیمی نیا درمورد حاشیه نشینی درپیرانشهر که جای بسی تشکر وتقدیر میباشد باید به عرض برسانیم که یکی ازبانیان این معضل خود شهرداری وشورای شهر میباشند .برای نمونه شین آباد که اکنون نقاطی ازحاشیه شهر نامیده میشود قبلا دهیاری داشت وازنظر توسعه وآبادانی گوی سبقت رااز پیرانشهر ربوده بود که به اسرار فرماندار وقت وشورای شهر وشهرداری دهیاری وشورا را منحل نمودند وحتی بامخالفت شورای شین آباد مواجه شدند وکار به تهدید شورای شین آباد کشیده شد از طرف صاحبان قدرت شهر واکنون باید جوابگوی معضل شین آباد وهزاران معضل دیگر هم باشند که گریبان پیرانشهر را گرفته است.

    پاسخ

به خسرو پاسخ دهید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =

تمامی حقوق سایت متعلق به پیرانشهر رووداو است