زلزله پسوه می توانست ۷/۳ ریشتر قدرت داشته باشد

[quote bgcolor=”#eaeaea” arrow=”yes”]توحید ملک زاده دکترای مهندسی ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در خصوص زلزله جمعه شب در پسوه با اعلام اینکه این گسل توانایی ایجاد زلزله ۷/۳ ریشتری داشته، تخلیه ۴/۸ ریشتری زلزله جمعه شب را مثبت خواند و معتقد است، این زلزله بخشی از انرژی این گسل را تخلیه کرده است.[/quote] در […]

[quote bgcolor=”#eaeaea” arrow=”yes”]توحید ملک زاده دکترای مهندسی ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در خصوص زلزله جمعه شب در پسوه با اعلام اینکه این گسل توانایی ایجاد زلزله ۷/۳ ریشتری داشته، تخلیه ۴/۸ ریشتری زلزله جمعه شب را مثبت خواند و معتقد است، این زلزله بخشی از انرژی این گسل را تخلیه کرده است.[/quote]

در ساعت ۰۲:۳۷:۱۶ بامداد جمعه، ۱۷ آبان ۱۳۹۸ زلزله ای به بزرگی ۴/۸ منطقه پسوه مابین شهرهای نقده و پیرانشهر در آذربایجان غربی را تکان داد.

خوشبختانه تلفات جانی و مالی گزارش نشده است.
این زلزله مربوط به تحرکات گسل محلی پسوه می باشد. گسل پسوه برای اولین بار توسط افتخارنژاد (۱۹۷۳) در بررسی چهارگوش مهاباد معرفی گردید. این گسل در جنوب غرب آذربایجان واقع شده و به جهت نزدیکی به پسوه گسل پسوه نامیده میشود. امتداد این گسل شمالغرب – جنوبشرق بوده که در امتداد خود گسلهای آبرفتی را نیز قطع می کند.

مارنهای ژوراسیک- کرتاسه در جنوب شرق گسل و در قسمت فروافتاده پیرانشهر قرار دارد. رودخانه پیرانشهر در طول گسل جاری است. امتداد این گسل از طرف غرب به پنجوین عراق واز طرف جنوب به گسل مریوان و صحنه می رسد. بطوریکه چلنکو و برائور (۱۹۷۶) این گسل را امتداد شمالغرب گسل مریوان دانسته اند.

طول این گسل حدود ۱۰۰ کیلومتر می باشد. زلزله ۲۵ اکتبر ۱۹۷۰ (۴۹سال قبل) با بزرگی ۵/۵=M پیرانشهر که در اثر آن بیش از ۱۵۰ آسیب دیده و ۲۰ نفر زخمی شدند (چالنکو و ایرانمنش،۱۹۷۱) مربوط به این گسل است.

مکنزی با مشاهدات شخصی که از تراسهای دوران چهارم در نزدیکی پیرانشهر به عمل آورده است نشان داده که گسل در طول شمال غرب به جنوبشرق فروافتادگی داشته است. زلزله های دیگری نیز در کنار این گسل به ویژه در منطقه پاوه- کامیاران- دانا اتفاق افتاده که سبب یک فروافتادگی در قسمت داخلی ناحیه فوق در ۱۴ اکتبر و ۲۸ نوامبر ۱۹۶۲ شده است.

با در نظر گرفتن فعالیت حداقل نصف این گسل انتظار می رود زلزله ای با بزرگی ۷/۳ = M در منطقه به وقوع بپیوندد که خوشبختانه این بار ۴/۸ آن آزاد شده است.

گسل پسوه در هفته ها و ماه‌های اخیر فعالیت زیادی از نظر تعداد را نشان نداده است بنابراین تراکم انرژی در منطقه مشاهده می شود.