دموکراسی کوچک شهر ما

یکی از آفات دموکراسی فساد است، سوء استفاده از اختیارات عمومی در جهت منافع شخصی تعریف ساده ای از فساد است، در این راستا و در جهت مبارزه با فساد بدون شک یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق دموکراسی، مطبوعات آزاد است، مطبوعات آزاد به عنوان یکی از ابزارهای شفافیت اداری، در امر پیشگیری و […]

یکی از آفات دموکراسی فساد است، سوء استفاده از اختیارات عمومی در جهت منافع شخصی تعریف ساده ای از فساد است، در این راستا و در جهت مبارزه با فساد بدون شک یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق دموکراسی، مطبوعات آزاد است، مطبوعات آزاد به عنوان یکی از ابزارهای شفافیت اداری، در امر پیشگیری و افشا و نهایتا مبارزه با فساد دارای اهمیت بسیار است.
انتخابات شورای شهر به پایان رسید و حال نوبت ایفای وظیفه ی نمایندگی اعضای محترم شورای شهر است. واضح و مشخص است که با توجه به اختیارات نسبتا گسترده ای که در حوزه ی اختیارات شورای شهر و شهرداری، قرار دارد، افراد و گروه های مختلفی سعی در تاثیرگذاری بر تصمیمات و مصوبات شورای شهر خواهند داشت که در مواردی مقابله با آنها بسیار دشوار است. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که در اختیار شورا قرار دارد، انتشار مصوبات و حتی صورت جلسات شوراست و با توجه به گستردگی رسانه های مجازی، تقریبا بدون هزینه ی مالی، این اقدام به راحتی قابل انجام است. در این میان قانونگذار نیز در قانون “تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران” به این مساله توجه نموده و در ماده ۷۱ قانون مذکور شورا را موظف به “تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم” نموده است، و در ماده ی ۱۵ اعلام نموده است که جلسات شورا علی الاصول علنی هستند و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد؛ لذا انتشار صورت جلسات شورا، امری ضروری در راستای شفافیت و صدالبته ابزاری برای پیشگیری از پیشداوری مردم و ایراد تهمت های ناروا به اعضای محترم شورا، است.

لذا به اعضای محترم شورای اسلامی شهر پیرانشهر پیشنهاد می‌شود جهت آگاهی شهروندان از جریان امور اداره‌ی شهر و شفافیت اقدامات انجام گرفته، کلیه‌ی صورت‌جلسات و مصوبات شورا، به صورت آنلاین از طریق رسانه‌های آنلاین موجود و یا از طریق ایجاد پایگاه اینترنتی و کانالی دائمی به نام شورای شهر پیرانشهر، منتشر گردد.
این اقدام گامی موثر جهت اطلاع رسانی و جلوگیری از ایجاد شبهات در انجام صحیح وظایف مربوطه خواهد بود.
به امید آینده‌ای بهتر برای شهرمان

کمال مصطفی پور، کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهیدبهشتی

لینک کوتاه: https://piranshahrrudaw.ir/?p=941