نتایج شمارش آرا در شهرستان پیرانشهر/این نتایج بروز رسانی خواهد شد

نتایج شمارش آرا در مناطق مختلف شهرستان پیرانشهر   #شوراها شمارش آراء 🔹 اعلام آراء روستای #قبه ۱⃣سعدی رمضانی _ ۵۷ رای ۲⃣کامل رمضانی _ ۵۰ رای ۳⃣محمد رمضانی _ ۴۵ رای ۴⃣جبار گلاویژ _ ۳۷ رای ۵⃣منصور آذربو_ ۲۶ رای   #شوراها شمارش آراء در روستای #کندره آغاز شد 🔹 اعلام آراء روستای #کندره […]

نتایج شمارش آرا در مناطق مختلف شهرستان پیرانشهر

 

#شوراها

شمارش آراء

🔹 اعلام آراء روستای #قبه

۱⃣سعدی رمضانی _ ۵۷ رای

۲⃣کامل رمضانی _ ۵۰ رای

۳⃣محمد رمضانی _ ۴۵ رای

۴⃣جبار گلاویژ _ ۳۷ رای

۵⃣منصور آذربو_ ۲۶ رای

 

#شوراها

شمارش آراء در روستای #کندره آغاز شد

🔹 اعلام آراء روستای #کندره

۱⃣علی شافعی نیا _ ۶۰ رای

۲⃣ابراهیم شافعی نیا _ ۴۴ رای

۳⃣یاسین ابوبکری _ ۴۲ رای

۴⃣ایوب آذرپیشه _ ۲۹ رای

۵⃣محمد وسیم ابوبکری _ ۱۵ رای

 

#شوراها

شمارش آراء

🔹 اعلام آراء روستای #کلیچ

۱⃣صمد ابراهیمی _ ۱۴۲ رای

۲⃣سلام چرزه _ ۱۰۹ رای

۳⃣صلاح شوانی _ ۹۳ رای

۴⃣مصطفی محمودی _ ۶۴ رای

۵⃣کامل شیخ محمدی _ ۶۰ رای

۶⃣رسول رکابدار _ ۷ رای

 

#شوراها

🔹 نتایج آرای شوراهای روستای #اندیزه

۱⃣ملاقادرپیروتی _ ۲۱۰ رای

۲⃣جلال احمدی_ ۱۹۴ رای

۳⃣کمال عیسی پاک _ ۱۸۹ رای

۴⃣اسعدقادرنژاد _ ۱۷۶ رای

۵⃣مرادبهمنیار _ ۱۰۰ رای

 

#شوراها

🔹 نتایج آرای شوراهای روستای #هواربید

۱⃣محمد شاهیجانی _ ۳۴ رای

۲⃣قادر احمدی محصل _ ۳۱ رای

۳⃣محمد محمود زاده _ ۲۹ رای

۴⃣حسین قادری _ ۲۵ رای

۵⃣حسین احمدپور _ ۱۴ رای

 

#شوراها

🔹 نتایج آرای شوراهای روستای #توان

۱⃣قسیم نصرالهی _ ۳۵ رای

۲⃣یونس رسولی _ ۳۲ رای

۳⃣کانبی پناهنده _ ۳۱ رای

۴⃣ابراهیم قادرنژاد _ ۲۸ رای

۵⃣علی قادرنژاد _ ۱۱ رای

 

روستای کلا کین

آقای عبدالرحمان رسول نژاد ۲۲۰رای نفراول

یونس صوفی امینی۱۳۰رای نفردوم

طاهراسماعیل نژاد ۸۰رای

 

انتخابات شورای روستای کهنەلاهیجان

آقای ابراهیم کریمی با۲۵۷رای نفراول
آقای مرادرسول کهنه لاهیجان۲۴۹رای
آقای محمدامین هرمزیاری۱۶۴رای
آقای عبدالله رسولی زاده۱۴۳رای