رویکردی عالمانه به انتخابات شوراهای شهر

رویکردی عالمانه به انتخابات شوراهای شهر به قلم دکتر حسین مریدی فر وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق متاسفانه خیلی از نامزدهای شورا خارج از حد متعارف هزینه می کنند، #بعضی نیز دم از تجربه و مدیریت می زنند که هیچکدام را در حوزه امور شهری ندارند. هیچ منطق و عقل سلیمی چنین هزینه […]

رویکردی عالمانه به انتخابات شوراهای شهر

به قلم دکتر حسین مریدی فر
وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق

متاسفانه خیلی از نامزدهای شورا خارج از حد متعارف هزینه می کنند، #بعضی نیز دم از تجربه و مدیریت می زنند که هیچکدام را در حوزه امور شهری ندارند.

هیچ منطق و عقل سلیمی چنین هزینه ای را نمی پذیرد. اگر همین هزینه ها در شهر خرج می‌شد، قطعاً تحول بوجود می آمد.

بیایید به اسراف کنندگان رای ندهیم.
آنچه از قانون استنتاج می‌شود افتخاری بودن شورا ست.
کسی که صد میلیون خرج می‌کند و حقوق چهارساله اش به صد میلیون نمی‌رسد، تردید وجود دارد در هدف خدمت چنین شخصی. یقین هست که هدف چیز دیگریست.

بعضی شعار میدهد به مال دنیا نیازی ندارند و هدفشان خدمت است در حالیکه تخصص امورشهر و شورا را ندارد، توصیه ما این است که خدمتشان را در جای دیگر و رایگان ارائه دهند و اوضاع شهر را از این بدتر نکنند چراکه پولداربودن یا نیازمندی نامزد برایمان مهم نیست بلکه تخصص، صداقت، پاکدستی و تقوا برای ما مهم است.

کجا بودند کسانی که دم از سابقه و تجربه می زنند در حالیکه میانجیگر اختلافات بین شوراها و شهردار و سایر مقامات نشدند و کمترین کاری برای فیصل دادن آن انجام ندادند آن زمان که شهر به وجودشان نیاز داشت، چرا غایب بودند؟ امروز که نیاز نداریم بروند بهتر است.

درانتخابات باید از عشیره گری و طایفه گرایی گذشت و دیگر این عناوین موجب انتخاب نگردد، معتقدم آبادانی و زیبایی شهر به این آیتم ها نیست. انتخاب اشخاص متخصص متعهد صادق پاکدست دلسوز موجب پیشرفت شهر خواهد بود.

نکته پایانی و مهم اینکه:
رای ندادن بد عبارتیست، که از اشخاص زیادی شنیده می شود. عدم شرکت در انتخابات یعنی: بی تفاوتی نسبت به آینده شهر و فرزندانمان. یعنی: موافق عقب ماندن شهر از چرخه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی.

درود بر مردم فهیم شهر پیرانشهر
حسین مریدی فر
وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق