پیرانشهر قطب تولید چغندر قند و گندم در سال زراعی که گذشت

  عمر علیپور رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه عنوان کرد: شهرستان پیرانشهر با تولید ۴۶۷ هزار تن چغندر قند و ۹۵ هزار و ۶۰۰ تن گندم قطب تولید چغندر قند و گندم در سال زراعی بوده است. علیپور افزود: این شهرستان مقام نخست استانی در تولید چغندرقند و سوم کشوری […]

 

عمر علیپور رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه عنوان کرد: شهرستان پیرانشهر با تولید ۴۶۷ هزار تن چغندر قند و ۹۵ هزار و ۶۰۰ تن گندم قطب تولید چغندر قند و گندم در سال زراعی بوده است.

علیپور افزود: این شهرستان مقام نخست استانی در تولید چغندرقند و سوم کشوری را دارد و در تولید گندم نیز مقام دوم استانی را به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر افزود: نخود یکی دیگر از محصولات کشاورزی این شهرستان در سال زراعی بوده است که پس از چغندر قند و گندم در رتبه سوم تولیدات کشاورزی این شهرستان نی باشد.