تا ۳ سال آینده تمام شهر پیرانشهر به سیستم فیرنوری مجهز خواهد شد

تا ۳ سال آینده تمام شهر پیرانشهر به سیستم فیرنوری مجهز خواهد شد حاجی عباسی رئیس مخابرات پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ امسال بیش از ۱۳ کیلومتر فیبرنوری مجهز شده و طبق اهداف وزارتخانه این پروژه ۳ ساله تعریف شده و طی چند سال آینده به اتمام خواهد رسید. حاجی عباسی افزود؛ طی […]

تا ۳ سال آینده تمام شهر پیرانشهر به سیستم فیرنوری مجهز خواهد شد

حاجی عباسی رئیس مخابرات پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ امسال بیش از ۱۳ کیلومتر فیبرنوری مجهز شده و طبق اهداف وزارتخانه این پروژه ۳ ساله تعریف شده و طی چند سال آینده به اتمام خواهد رسید.

حاجی عباسی افزود؛ طی ۲ سال گذشته ۸ دکل برای توسعه شبکه همراه اول اجرا شده و هم اکنون از مجموع این پروژه ۴ دکل در حال اجراست و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید

رئیس مخابرات پیرانشهر اظهار داشت؛ ۱۳ سایت شهری و ۷۵ سایت روستایی شبکه تلفن همراه به مشترکین خدمات ارائه می دهند