ادای امانت داری به رسم رانندگان مرز تمرچین

  راننده تاکسی مرز بین‌المللی تمرچین کیف پول حاوی ارز خارجی به مبلغ ٢ هزار دلار را به صاحبش بازگرداند. عبدالقادر پنداشته، راننده امانت‌دار، #تاکسی_مرز_بین‌المللی_تمرچین بعد از پیاده کردن مسافر در ارومیه و برگشت از مسیر متوجه می‌شود که مسافر کیف کوچک دستی‌اش را در داخل تاکسی جا گذاشته است. در این کیف مبلغ دو […]

 

راننده تاکسی مرز بین‌المللی تمرچین کیف پول حاوی ارز خارجی به مبلغ ٢ هزار دلار را به صاحبش بازگرداند.

عبدالقادر پنداشته، راننده امانت‌دار، #تاکسی_مرز_بین‌المللی_تمرچین بعد از پیاده کردن مسافر در ارومیه و برگشت از مسیر متوجه می‌شود که مسافر کیف کوچک دستی‌اش را در داخل تاکسی جا گذاشته است.

در این کیف مبلغ دو هزاردلار معادل(۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )تومان به همراه مدارک شناسایی وجود داشته است. براین اساس راننده امانت‌دار پیرانشهری راه رفته را باز می‌گردد و کیف را با تمام مدارک و پول تحویل صاحب کیف می‌دهد.