برقراری حق پرستاری خانواده محور معلولین تحت پوشش بهزیستی

  فخرالدین پنهانی رییس اداره بهزیستی پیرانشهر درگفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو از برقراری حق پرستاری خانواده محور خبر داد پنهانی افزود؛ مطابق ماده ۷ قانون حمایت از معلولان برای خانوادەهای دارای عضو معلول با سطح معلولیت شدید و خیلی شدید بسترگرا با رعایت دهک بندی مطابق دستورالعملهای موجود حق پرستاری واریز میگردد. پنهانی تصریح […]

 

فخرالدین پنهانی رییس اداره بهزیستی پیرانشهر درگفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو از برقراری حق پرستاری خانواده محور خبر داد

پنهانی افزود؛ مطابق ماده ۷ قانون حمایت از معلولان برای خانوادەهای دارای عضو معلول با سطح معلولیت شدید و خیلی شدید بسترگرا با رعایت دهک بندی مطابق دستورالعملهای موجود حق پرستاری واریز میگردد.

پنهانی تصریح کرد با پیگیریهای مکرر و مستمر صورت گرفته توسط مهندس حسین پور نمایندە مردم فهیم شهرستانهای پیرانشهر، سردشت میراباد در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و مدیرکل بهزیستی استان به هر خانواده واجد شرایط ماهیانه مبلغ ۲۱ میلیون ریال”۲میلیون وصدهزارتومان” پرداخت میگردد و با تخصیص مبلغ ماهیانه بالغ بر یکصد میلیون تومان برای مددجویان پیرانشهری تعداد ۵۰ خانواده ازحق پرستاری برخوردار شدند.