سرقت ٣١ تن تجهیزات شبکه سیم مسی در آذربایجان غربی

  رضا صادقی با اشاره به کاهش چشمگیر سرقت سیم مسی در تابستان سال جاری اظهار کرد: در تابستان سال جاری با کاهش ۶۵ درصدی سرقت کابل شبکه سیم مسی نسبت به سه ماهه اول سال روبرو بودیم. او ادامه داد: در سه ماهه اول سال حدود ۲۳ تن سرقت تجهیزات شبکه سیم مسی صورت […]

  رضا صادقی با اشاره به کاهش چشمگیر سرقت سیم مسی در تابستان سال جاری اظهار کرد: در تابستان سال جاری با کاهش ۶۵ درصدی سرقت کابل شبکه سیم مسی نسبت به سه ماهه اول سال روبرو بودیم.

او ادامه داد: در سه ماهه اول سال حدود ۲۳ تن سرقت تجهیزات شبکه سیم مسی صورت گرفته که این رقم در سه ماهه دوم با توجه به تمهیدات انجام شده با کاهش چشمگیری روبرو بوده و به حدود ۸ تن رسید.

صادقی با بیان اینکه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار یکی از مهمترین عوامل کاهش این سرقتها بوده، گفت: در رابطه با پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه، تعاملاتی با نیروی انتظامی صورت گرفته که بر این اساس ۱۰ اکیپ گشت شبانه در ارومیه و ۶ اکیپ در شهرستانهای مهاباد، میاندوآب، سلماس و خوی بصورت مداوم به فعالیت می‌پردازند.

او با اشاره به اینکه حدود ۷۰درصد این سرقتها در مرکز استان اتفاق افتاده، تصریح کرد: برای امسال حدود ۳هزار کیلومتر تبدیل شبکه در نظر گرفته شده که تا به امروز حدود یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر آن انجام شده و انتظار میرود تا پایان سال جاری با تبدیل یکهزار و ۹۰۰ کیلومتر باقی مانده شاهد کاهش چشمگیر سرقت سیم های مسی در سطح استان باشیم.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در خاتمه با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته سرقت ترانس در سطح استان به حداقل رسیده عنوان کرد: ۸۵ درصد اماکن و تاسیسات این شرکت مجهز به دوربین مدار بسته بوده و نزدیک به ۱۵ انبار مجهز به سیستم ضد سرقت است.