سقوط دو فرد در پیرانشهر بر اثر فرش پهن کردن از پشت بام

بنا به گزارشات دریافتی از شهروندان خبرنگار، متأسفانه امروز دو شهروند پیرانشهری (مرد) بر اثر سقوط از پشت بام منزل راهی بیمارستان شده اند. طی این گزارش یکی از این افراد بر اثر شدت جراحات از ناحیه سر، به بیمارستان ارومیه انتقال داده شده است. شهروندان گرامی در نظر داشته باشند، با توجه به فصل […]

بنا به گزارشات دریافتی از شهروندان خبرنگار، متأسفانه امروز دو شهروند پیرانشهری (مرد) بر اثر سقوط از پشت بام منزل راهی بیمارستان شده اند.

طی این گزارش یکی از این افراد بر اثر شدت جراحات از ناحیه سر، به بیمارستان ارومیه انتقال داده شده است.

شهروندان گرامی در نظر داشته باشند، با توجه به فصل خانه تکانی در پیرانشهر و نیز وزش بادهای نسبتا تند، هنگامی که به پشت بام ها یا دیوارهای منازل برای پهن کردن فرش می روند حتما جانب احتیاط را رعایت کنند.