معتمدیان خواستار مبارزه با پول های کثیف و سرگردان در استان شد

محمدصادق معتمدیان در دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به وابستگی کشورهای مختلف دنیا به درآمدهای مالیاتی، گفت:  نیازمند شفافیت در فرهنگ سازی و اقناع سازی مردم برای پرداخت مالیات هستیم. او با تاکید بر منتفع شدن مردم از درآمدهای مالیاتی، افزود: برای آگاهی جامعه از اینکه مالیات اخذ […]

محمدصادق معتمدیان در دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به وابستگی کشورهای مختلف دنیا به درآمدهای مالیاتی، گفت:  نیازمند شفافیت در فرهنگ سازی و اقناع سازی مردم برای پرداخت مالیات هستیم.

او با تاکید بر منتفع شدن مردم از درآمدهای مالیاتی، افزود: برای آگاهی جامعه از اینکه مالیات اخذ شده برای خود مردم است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

معتمدیان  همچنین با اشاره به اهمیت تعامل و هماهنگی با تولیدکنندگان جهت جلوگیری از آسیب اخذ مالیات به تولید استان،گفت: ساماندهی پول های غیرمولد و مبارزه با پول های کثیف و سرگردان، به صورت جدی در سطح استان دنبال شود.

استاندار بر شناسایی گلوگاه های منابع جدید درآمدی نیز تاکید کرده و افزود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی در سطح استان، هماهنگی لازم با دستگاههای نظارتی و متولی انجام شود.

معتمدیان همچنین با بیان اینکه روند صدور کارت های پیله وری تسهیل شود، تصریح کرد: تدابیر لازم برای تسریع روند صدور کارت های پیله وری و جلوگیری از سردرگمی مردم در این حوزه اندیشیده شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه با اعلام اینکه در جمع ۵ استان اول کشور در حوزه وصول مالیات هستیم، گفت: در حوزه عوارض ارزش افزوده نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشتیم و دریافتی ها به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده است