برق گرفتگی یک استادکار در پیرانشهر

بر اساس گزارشات دریافتی دیشب استادکار سیم کشی برق ۱۷ ساله در حین کار در اثر برق گرفتگی با برق سه فاز، دچار سوختگی از ناحیه دست و پا شد فرد حادثه دیده توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان پیرانشهر منتقل شد و خوشبختانه حال عمومی بیمار مساعد گزارش شده است

بر اساس گزارشات دریافتی دیشب استادکار سیم کشی برق ۱۷ ساله در حین کار در اثر برق گرفتگی با برق سه فاز، دچار سوختگی از ناحیه دست و پا شد

فرد حادثه دیده توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان پیرانشهر منتقل شد و خوشبختانه حال عمومی بیمار مساعد گزارش شده است