قاچاقچی مواد مخدر پیرانشهری در حال تلاش برای ترور دستگیر شد

طبق اخبار رسیده به پیرانشهر رووداو و به نقل از منابع آگاه، قاچاقچی مواد مخدر پیرانشهری و متهم ردیف اول پرونده، که سال گذشته در حین قاچاق مواد مخدر از مرز تمرچین دستگیر شده بود و مدتی قبل در حین رسیدگی پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود، به دلیل تلاش برای ترور کارکنان قضایی […]

طبق اخبار رسیده به پیرانشهر رووداو و به نقل از منابع آگاه، قاچاقچی مواد مخدر پیرانشهری و متهم ردیف اول پرونده، که سال گذشته در حین قاچاق مواد مخدر از مرز تمرچین دستگیر شده بود و مدتی قبل در حین رسیدگی پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود، به دلیل تلاش برای ترور کارکنان قضایی و امنیتی دستگیر شد

طبق اخبار رسیده این فرد با تهیه اسلحه سعی در ترور کارکنان قضایی و امنیتی درگیر در پرونده داشته که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد