گروه های تلگرامی تبلور روح قبیله گرایی در کالبد مدرن

نشانە شناسی گروه های انتخاباتی تلگرام در پیرانشهر به قلم حسن منتظری نشانه شناسی، علمی است افشاگر که در صدد است از طریق تمرکز بر یک واقعیت اجتماعی و برجسته کردن نشانه های موجود در آن به شکار و آشکار کردن لایه های پنهان بپردازد.دغدغه این نوشتار نشانه شناسی رشد ناگهانی و قارچ گونه گروههای […]

نشانە شناسی گروه های انتخاباتی تلگرام در پیرانشهر به قلم حسن منتظری

نشانه شناسی، علمی است افشاگر که در صدد است از طریق تمرکز بر یک واقعیت اجتماعی و برجسته کردن نشانه های موجود در آن به شکار و آشکار کردن لایه های پنهان بپردازد.دغدغه این نوشتار نشانه شناسی رشد ناگهانی و قارچ گونه گروههای تلگرامی در آستانه انتخابات شوراهاست و تلاش خواهد شد ضمن ریشه شناسی مساله،عوامل تاثیرگذار اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.
طرح چند سوال آغازین برای کالبدشکافی مساله حیاتی است.ارجحیت گروه تلگرامی بر کانال تلگرامی توسط کاندیداهای محترم روایتگر چیست؟چه ارتباطی بین قبیله گرایی و ارجحیت گروههای تلگرامی وجود دارد!؟آیا گروههای تلگرامی تبلور روح قبیله در کالبد مدرن نیستند!؟عدم علاقه کاندیداهای محترم به کانال های تلگرامی برنامه محور به کشف و لایه برداری از کدام واقعیت گزنده اجتماعی پیرانشهر می پردازد؟

از خصیصه های بارز قبیله گرایی،باز آفرینی محض ارزشهای قبیله توسط اعضای قبیله است.خلاقیت و باز اندیشی و نگرش منتقدانه در فرهنگ قبیله ای به چشم نمیخورد.گروههای تلگرامی انتخاباتی، تجانس و شباهت بی نظیری با این خصیصه اجتماعی بیرونی دارند.حضور هزاران نفر در این گروهها به همراه ماندگاری تعارف آمیز برخی اعضا در گروهها یادآور تعارفات قبیله ای از سر اضطرار است!!کپی پیست اندیشه های دیگران توسط اعضای گروههای تلگرامی انتخاباتی، آینه تمام نمای ویژگی های قبیله است چرا که در قبایل نیز چیزی جز کپی پیست و تقلید مضحک به چشم نمی خورد.این جبر اجتماعی است که کاندیداها را به عرصه ای می اندازد که شکلی مدرن دارد و محتوایش هرگز مدرن نیست؛البته این اتفاق بخاطر خصلت قبیله ای جامعه اجتناب ناپذیر است.
تلگرامیزه شدن انتخابات شورا در پیرانشهر،کاربرد ابزاری مدرن برای بازتولید همان فرهنگ غیر مدرن قبیله ای است و اینبار شاهد صف آرایی (قبایل مجازی-قبایل تلگرامی) در عرصه انتخابات شوراهای پیرانشهر خواهیم بود؛امری که نیازمند تحلیل و تفسیرهای بیشتر است.

 

لینک کوتاه: https://piranshahrrudaw.ir/?p=691