اعلام مرفه‌ترین استان‌های کشور در ۴ سال اخیر

  هزینه سرانه خانوارهای شهری هر استان معیاری از سطح رفاه شهروندان ارائه می‌دهد سطح هزینه‌های خانوارها (با حذف اثر تورم) معیاری از سطح رفاه آن‌هاست. بنا بر نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که سالانه مرکز آمار ایران انجام می‌دهد، بیشترین هزینه سرانه خانوارها در سال ۱۴۰۰ مربوط به استان تهران بوده است تصویر […]

 

هزینه سرانه خانوارهای شهری هر استان معیاری از سطح رفاه شهروندان ارائه می‌دهد

سطح هزینه‌های خانوارها (با حذف اثر تورم) معیاری از سطح رفاه آن‌هاست. بنا بر نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که سالانه مرکز آمار ایران انجام می‌دهد، بیشترین هزینه سرانه خانوارها در سال ۱۴۰۰ مربوط به استان تهران بوده است

تصویر بالا لیست ده استان اول را دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. بنا بر این تصویر، استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و زنجان که چهار سال قبل در ده‌تای اول نبوده‌اند، حالا به این لیست پیوسته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد سطح رفاه خانوارهای آن‌ها بیشتر شده است.

از سوی دیگر، استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، هرمزگان و خوزستان که سال ۱۳۹۶ جزء ده استان مرفه کشور محسوب می‌شده‌اند، سطح هزینه‌های خانوارهایشان با افولی همراه بوده است. تعدادی از استان‌ها هم همان‌طور که مشخص است، در داخل لیست ده‌تایی جابه‌جا شده‌اند