رئیس و نایب رئیس دوره جدید مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی انتخاب شدند

  امروز و پس از برگزاری مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی، محمد علیپور رحمتی نماینده شهرستان ماکو رئیس مجمع و مهندس کمال حسین پور نماینده شهرستان های پیرانشهر و سردشت به عنوان نایب رئیس مجمع به مدت ۶ ماه انتخاب شدند لازم به ذکر است حجت الاسلام ذاکر به مدت ۱۸ ماه و زنجانی مدت […]

 

امروز و پس از برگزاری مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی، محمد علیپور رحمتی نماینده شهرستان ماکو رئیس مجمع و مهندس

کمال حسین پور نماینده شهرستان های پیرانشهر و سردشت به عنوان نایب رئیس مجمع به مدت ۶ ماه انتخاب شدند

لازم به ذکر است حجت الاسلام ذاکر به مدت ۱۸ ماه و زنجانی مدت ۶ ماه ریاست این مجمع را برعهده داشتند.