اعطای ۲۸۳ میلیارد ریال بیمه به کشاورزان در سال زراعی گذشته

مدیر امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کشاورزان خسارت دیده در سال زراعی ۹۵-۹۴ افزون بر ۲۸۳ میلیارد ریال غرامت دریافت کردند. بهنام شهدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال پرداخت ۲۸۳ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه که باغات و اراضی زراعی خود را در سال زراعی ۹۵-۹۴ […]

مدیر امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کشاورزان خسارت دیده در سال زراعی ۹۵-۹۴ افزون بر ۲۸۳ میلیارد ریال غرامت دریافت کردند.

بهنام شهدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال پرداخت ۲۸۳ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه که باغات و اراضی زراعی خود را در سال زراعی ۹۵-۹۴ تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار داده بودند انجام شده است.

شهدی افزود: این میزان غرامت به تعداد ۴۲ هزار و ۱۴۰ نفر از خسارت دیدگان در بخش باغات، زراعت، دام و طیور استان پرداخت شده است که در طی دو مرحله به حساب کشاورزان خسارت دیده واریز شده است.

وی گفت: در سال زراعی ۹۵-۹۴ سطح بیمه باغات آذربایجان غربی در حدود ۲۰ هزار و ۱۶۱ هکتار، بیمه محصولات زراعی ۲۷۹ هزار و ۷۳۷ هکتار و در بخش دام و طیور در حدود یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۶۲۸ هکتار تحت پوشش بیمه صندوق کشاورزی قرار گرفته بودند.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۸۰۰ مورد فقره پرونده خسارت دیدگان به علت مغایرت اطلاعات موجود و داشتن پاره ای از مشکلات در حال بررسی است که در صورت رفع مشکل این پرونده ها خسارت این افراد نیز جبران خواهد شد.

مدیرامور شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه صندوق بیمه بانک کشاورزی تنها مرجع پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده از حوادث طبیعی است، گفت: امیدواریم  کشاورزان با رغبت بیشتر اراضی و محصولات کشاورزی خود را بیمه کنند تا در صورت نیاز بیمه به عنوان یک چتر حمایتی بتواند  بخشی از خسارت آنها را جبران کند.