کدام تصادفات نیاز به کروکی دارند؟

،تصادف با خودرو در هر لحظه و هر مکان ممکن است به دلایل بسیار گوناگونی رخ دهد، اما بستگی به نوع تصادف و میزان خسارت ممکن است نیاز به کروکی داشته باشد. کروکی را برای هر نوع تصادفی می‌توان کشید، اما هشت مورد متداول هستند که حتما باید کروکی برای آن تهیه کرد. این هشت […]

،تصادف با خودرو در هر لحظه و هر مکان ممکن است به دلایل بسیار گوناگونی رخ دهد، اما بستگی به نوع تصادف و میزان خسارت ممکن است نیاز به کروکی داشته باشد.
کروکی را برای هر نوع تصادفی می‌توان کشید، اما هشت مورد متداول هستند که حتما باید کروکی برای آن تهیه کرد.

این هشت مورد عبارت است از در زمانی که تصادف منجر به فوت یا مصدومیت شود. البته باید فرد مصدوم را به سرعت با خودروی دیگری به بیمارستان رساند و خودروی مقصر در صحنه حادثه باقی بماند.

مورد دوم هنگامی که تصادف رانندگی در نتیجه حرکت دنده عقب یکی از خودرو‌ها رخ داده باشد.

مورد سوم در شرایطی که یکی از طرفین حادثه (حتی اگر مقصر نباشد) بیمه شخص ثالث یا گواهی نامه رانندگی نداشته باشد.

مورد چهارم در صورت برخورد به اشیا ثابت مانند تیر چراغ برق، درخت و گارد ریل نیاز به کروکی است و برای بیمه بدنه خودرو خود نیز می‌توانید استفاده کنید.

مورد پنجم اگر هردو یا یکی از طرفین تصادف موتورسیکلت باشد، کشیدن کروکی تصادف الزامی است.

مورد ششم در شرایطی که تصادف طی چند مرحله صورت گیرد. مثلا برخورد خودروی عقبی باعث برخورد اتومبیل دیگر با ماشین جلویی یا اشیا شود.

مورد هفتم در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین حادثه، خودروی نیروی انتظامی باشد.

مورد هشتم اگر یکی از عوامل تصادف، نوعی خودروی سنگین باشد نیز باید از صحنه تصادف کروکی تهیه شود.

این نکته نیز باید در موارد بالا رعایت شود که برای کروکی محل تصادف و مکان خودرو را تا حد امکان تغییر ندهید تا کروکی کامل و دقیق باشد. البته در کتاب آیین نامه رانندگی نوشته شده است، در صورتی که محل تصادف منجر به سد راه خودرو‌های دیگر شود، باید اتومبیل‌ها را حرکت داد و از مسیر عبور کنار برد. سپس برای کشیدن کروکی تصادف و

منبع طلا