پیام تبریک سال جدید،پیوستن به پویش ۲۹۱۴ و توصیه هادر خصوص بحران اپیدمی و مخاطرات حاصل از مهمان ناخوانده وبدشوم کرونا

پیام تبریک سال جدید،پیوستن به پویش ۲۹۱۴ و توصیه هادر خصوص بحران اپیدمی و مخاطرات حاصل از مهمان ناخوانده وبدشوم کرونا از طرف کمال خرم ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اصحاب فرهنگ و هنر، مدیرکانالهای فضای مجازی ، خبرنگاران،چاپخانه داران، انجمن ها وتشکلهای شهرستان پیرانشهر : با آرزوی توفیقات الهی و صحت و […]

پیام تبریک سال جدید،پیوستن به پویش ۲۹۱۴ و توصیه هادر خصوص بحران اپیدمی و مخاطرات حاصل از مهمان ناخوانده وبدشوم کرونا

از طرف کمال خرم ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اصحاب فرهنگ و هنر، مدیرکانالهای فضای مجازی ، خبرنگاران،چاپخانه داران، انجمن ها وتشکلهای شهرستان پیرانشهر :

با آرزوی توفیقات الهی و صحت و سلامت همشهریان و همە مسئولین و دلسوزان ستاد بحران مبارزه با کرونا شهرستان پیرانشهر .
پیشاپیش سال جدیدراتبریک و سالی پر از خیر ،برکت، سلامت و عاقبت بخیری را برای هموطنان عزیز از خداوند متعال خواهانیم .

لازم است در آستانە سال جدید و تقارن آن با بحران اپیدمی کرونا و مخاطرات حاصل از آن مراتب تقدیر و تشکرکمال خرم ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهر و اصحاب فرهنگ و هنر ، مدیران کانالهای مجازی و انجمن ادبی ،نمایش،خوشنویسی،خانه تئاتر، چاپخانه داران و تشکلهای زیر نظر این اداره را از فرماندار ،ستاد مدیریت بحران مبارزه با کروناشهرستان ،پزشکان دلسوز و ریاست  بهداشت و درمان و تک‌تک کادر بیمارستانی و بهداشتی پیرانشهر،نیروهای نظامی و انتظامی ،شهردار ، شورای  اسلامی شهر، کارکنان خدوم شهرداری، انجمن های مردم نهاد و خیرین شهرستان همە نهادهای مرتبط، کە هریک بە نوعی در ویروس‌زدایی، اطلاع‌رسانی شفاف، فرهنگ‌سازی،پرکردن اوقات فراغت سالم خانواده ها،برگزاری مسابقات قرآنی، فرهنگی و هنری در فضای مجازی کنترل و مدیریت بحران کرونا زحمات شایستە‌ای را متحمل شدە‌اند، تقدیم داریم و برای همە این بزرگواران آرزوی سلامتی و اجر معنوی را آرزومند باشیم. در ضمن لازم است قدردان همەخیرین فرهمند و فرهنگ‌مدار مردم شهرستان پیرانشهر باشیم کە با کمک مالی و خودقرنطینگی، رعایت اصول بهداشتی و توصیە‌های کارشناسان بهداشتی را بە کار بستە‌اند. انتظار داریم تک تک افراد شهرستان پیرانشهر و حومه با همکاری و احساس مسئولیت نکات بهداشتی و هشدارهای مسئولین ونگاهمان به موضوع کرونا جدی تر باشد . با خود کنترلی خطر بحران کرونا را از خود دور نمایم و با کمترین تلفات از این مصیبت نجات پیدا کنیم و رعایت موارد ذیل را جهت تأکید بر ارزش شیوە‌ی کنترل بحران وپیشگیری از شیوع کرونا در تداوم همکاری و همیاری مردم و مسئولین، یادآوری می‌نماییم:
شهرستان پیرانشهراز حیث جغرافیا در محدودە مواصلاتی کشور عراق و شهرستان های همجواڕ قرار گرفتە کە ورود و خروج می‌تواند سیستم مدیریتی و بهداشتی دڕ پیش‌گرفتە شدە را بە تا اندازه ای به خطر بیندازد و از آنجائیکه شهرستان پیرانشهر دارای بازارچه مرزی منطقە‌ای گردشگری میباشد کە در ایام تعطیلات عید می‌تواند افراد بی‌توجە ومسئولیت‌ناپذیر در مقابل این مهمان بدشوم کرونا جهت بازدید، تفریح وخرید وسوسە نماید. وبنابە سنت حسنە مهمان‌نوازی، بسیاری از خانوادە‌های شهرستان پیرانشهر و حومە، هر ساله در ایام عید، میزبان اقربا و بستگان خود از نقاط مختلف ایران می‌باشند.
کە نشان می‌دهد شهرستان در روزهای آیندە و ایام تعطیلات عید، مستعد پذیرش انبوهی از جمعیت غیر بومی است . لذا لازم میداند اصحاب فرهنگ و قلم بەعنوان عضو از این خانواده با بهرەگیری از توان خود در این خصوص، پیش از بروز فاجعە و قبل از وقوع واقعە، اقدام به فرهنگ سازی نمایند . برای پیشگیری دچار شدن بە وضعیت غیرقابل جبران،از ۲۹ اسفند امسال تا ‌‌۱۴ فروردین ماە سال ۹۹، حالت فوق‌العادە و حاد در نظر خواهیم گرفت در خانه خواهیم ماند. دید وبازدیدها، فرهنگ دور همی مراسمات را به زمانی دیگر موکل خواهیم نمود .صیانت از نفس خود و مراقبت از حیات بشری زیربنای تمدن‌هاست کە مورد سفارش دین مبین اسلام هم قرار گرفتە است سر لوحه خواهیم نمود پس همە ما شهروندان بە تبع شهروند بودن و همه مسئولین بنا بە وظیفە‌ی خود، برای گذر از بحران موجود ،در معرض یک آزمون بزرگ و حیاتی قرار گرفتە‌ایم. که با وحدت و همدلی و یکرنگ بودن رعایت توصیه های ستاد بحران کرونا شهرستان پیرانشهر همه باهم با شعار زندگی را دوست داریم و در خانه خواهیم ماند تا کرونا را شکست دهیم همچون دیگر بحرانها (سیلهای ویرانگر، زلزله مخرب و…) پیروز و سربلند خواهیم شد.
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان پیرانشهر