بی کران درد و بی نهایت بی خیالی! یادداشتی از اسماعیل خضری، خبرنگار و فعال مدنی پیرانشهر

گل به لبخند و مرا گریه گرفتەست گلو چون دل تنگم نباشد که پر بازم نیست نالە زخم های مردم #لاجان گوش فلک را کر کرد، وعدە های آهنین مسئولین در لاجان زنگ زد و ما مردم این دیار هنوز نجوای وعده های عمل نشده برخی مسئولین در گوشِمان وِز وِز میکند. گاهی با خود […]

گل به لبخند و مرا گریه گرفتەست گلو
چون دل تنگم نباشد که پر بازم نیست

نالە زخم های مردم #لاجان گوش فلک را کر کرد، وعدە های آهنین مسئولین در لاجان زنگ زد و ما مردم این دیار هنوز نجوای وعده های عمل نشده برخی مسئولین در گوشِمان وِز وِز میکند.

گاهی با خود می اندیشیم که شاید عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد …

بخش لاجانِ #شهرستان_پیرانشهر که قریب به ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد و مرکز آن شهر لاجان(گردکشانه،اندیزه،سروکانی) است، سالهاست با بی مهری ها دست و پنجه نرم میکند.

مهمترین خواستەهای به حق مردم عزیز بخش لاجان و به تبع آن مردم #شهر_لاجان، عبور از مرزهای شعار و رسیدن به شعور درک و اجراست، و صرف حرف زدن و وعده های لفظی در مصاحبه ها راه بجایی نخواهد داشت.

شعار و وعده های توخالی برخی مسئولین یکی از دردهاییست که از دیرباز مردمان این بخش و شهر به آن گرفتار شده اند و عدم تحقق شعارها باعث افزایش روند مهاجرت شهروندان و اهالی لاجان به دیگر شهرهای همجوار شده است.

نبود امکانات رفاهی، ادارات خدمت رسان، درمانگاه شایسته عموم، راه مواصلاتی مناسب، اماکن آموزشی استاندارد، عدم وجود اماکن ورزشی و حمایت از ورزشکاران و عدم توجه به مطالبات کشاورزان جزو موارد مقدّم و خواسته های این مردم مهربانِ کم توقع است.

امروز برخی از مسئولین برای حفظ سمت و جایگاه خود دست به دامان شعارهای توخالی و غیرعملی شده و به مردم وعده هایی میدهند که نوعی تبلیغ برای آنها محسوب میشود و در این میان زود باوری و سادگی و زود قانع شدن ما مردم است که اینگونه شعارها را باور داریم  وبا کوچکترین وعده و شعار توخالی قانع میشویم و خود را امیدوار در پیشرفت میکنیم که این یک اشتباه بزرگ است.

شهرستان پیرانشهر یکی از آن شهرهایی بود که سالها قبل اتباع عراقی جهت کسب و کار و افزایش توان اقتصادی خویش به آن مهاجرت و رفت و آمد می کردند، اما متاسفانە امروزه به دلیل سیاست های نادرست برخی از مسئولین این موضوع چرخشی ۱٨۰ درجەای پیدا کرده و جوانان عزیز این شهرستان نیز ناچارند جهت امرار معاش با قبول برخی خطرات، دوری از خانواده و تحمل رنج های بسیار به کشورهای همسایه نقل مکان و یا رفت و آمد داشته باشند.
مقام معظم رهبری بارها بر این مهم تاکید داشته اند که مسئولین تا نفس دارند باید به مردم خدمت کنند.

عدم وجود کارگاه ها و شرکت ها در بخش لاجان باعث مهاجرت قشر جوان و اقتصادی به شهرهای همجوار و تبدیل آن به قشر مصرف کننده شده است.

البته فعالیت ها و خدمات بخشدار بخش لاجان در این مدت جای تقدیر دارد و گویا رضایت عموم را به دنبال داشته است.

بدبین نباشیم؛ شاید مسئولین به دلیل مشغلە کاری وعدە هایشان را فراموش کرده باشند.

انتخابات ۹٨ مجلس نمایندگان شهرستان های پیرانشهر و سردشت انتخابی آینده ساز و گامی بە سوی رفع کمبودهاست.