اتصال ۳ هزار مدرسه آذربایجان غربی به شبکه ملی اینترنت

[quote bgcolor=”#f7f7f7″ arrow=”yes”]مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از آغاز اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خبر داد[/quote]  ابراهیم محمدی در جلسه هماهنگی حوزه هوشمند سازی مدارس اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۳هزار مرکز […]

[quote bgcolor=”#f7f7f7″ arrow=”yes”]مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از آغاز اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خبر داد[/quote]

 ابراهیم محمدی در جلسه هماهنگی حوزه هوشمند سازی مدارس اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۳هزار مرکز آموزشی استان به شبکه ملی اینترنت متصل است.

او افزود: تفاهم نامه ماده ۶۹ قانون برنامه ششم در تاریخ ۲۹ تیر ماه سال جاری فی مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به امضا رسیده است.

محمدی گفت: تعامل آموزش و پرورش استان و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای هوشمند سازی مدارس باید افزایش یابد و هدف گذاری برنامه ریزی شده و تشکیل کار گروه کارشناسی در خصوص ایجاد زیر ساخت های لازم برای هوشمندسازی مدارس استان دردستور کار قرار گیرد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان نیز گفت: تاکنون ۱۴۵۵روستای استان زیر ساخت اینترنت پر سرعت ایجاد شده است.

قاسم جلیلی نژاد افزود: ایجاد زیر ساخت اینترنت مناطق محروم استان در دستور کار قرار دارد و در حوزه هوشمند سازی مدارس استان، وزارت ارتباطات وظیفه آماده سازی زیر ساخت را بر عهده دارد.

او تاکید کرد: ادامه این روند و هوشمند سازی مدارس،  پرورش دانش آموزان در محیطی هوشمند، توسعه و پیشرفت کشور را در پی خواهد داشت.