دانشمندان ارتباط سن و سرطان را کشف کردند

[quote bgcolor=”#dddddd” arrow=”yes”]دانشمندان دانشگاه لیورپول به این نتیجه رسیدن که بالا رفتن سن فیزیولوژیک می تواند در برخی موارد در وقوع سرطان نقش داشته باشد[/quote] به گزارش پیرانشهر رووداو به نقل از نشریه دانشمندان در جریان یک تحقیق علمی، تغییرات رخ داده در شرایط افزایش سن و همچنین پروسه های ژنتیکی را در زمان گسترش سرطان […]

[quote bgcolor=”#dddddd” arrow=”yes”]دانشمندان دانشگاه لیورپول به این نتیجه رسیدن که بالا رفتن سن فیزیولوژیک می تواند در برخی موارد در وقوع سرطان نقش داشته باشد[/quote]

به گزارش پیرانشهر رووداو به نقل از نشریه دانشمندان در جریان یک تحقیق علمی، تغییرات رخ داده در شرایط افزایش سن و همچنین پروسه های ژنتیکی را در زمان گسترش سرطان مورد بررسی قرار دادند.به عقیده دانشمندان، فرآیند هایی که در ارگانیسم افراد مسن در جریان است، در بعضی درجات همدیگر را خنثی می کنند. بر اساس نظرات آنها، پیری بافت ها باعث کند شدن فرآیند تقسیم سلولی می شود که این به نوبه خود شرایط پیدایش بیماری های سرطانی را تسهیل می کند

به گفته دیگر، همپوشانی بین تغییرات ژنتیکی، سرطان و پیری، عمدتا به چرخه سلولی مرتبط بودند. این مطالعه بینش جدیدی از رابطه پیچیده بین تغییرات ژنتیکی در پیری انسان، سرطان و چرخه سلولی ارائه می دهد.