در نقد یک عجله و شتاب زدگی!

چندیست کانالی تحت عنوان “انتخابات پیرانشهر” در فضای مجازی شهرستان پیرانشهر ابراز وجود کرده و فعالیتش را با یک‌مقدمه کوتاه و یک شعار فانتزی و‌ زیبا تحت عنوان “کانال انتخابات پیرانشهر برای فراهم سازی بستری مناسب برای انتخاب مردم و برای جلوگیری از انتخاب احساسی همشهریان ایجاد شده و در طول سال پیش‌رو سعی خواهیم […]

چندیست کانالی تحت عنوان “انتخابات پیرانشهر” در فضای مجازی شهرستان پیرانشهر ابراز وجود کرده و فعالیتش را با یک‌مقدمه کوتاه و یک شعار فانتزی و‌ زیبا تحت عنوان

“کانال انتخابات پیرانشهر برای فراهم سازی بستری مناسب برای انتخاب مردم و برای جلوگیری از انتخاب احساسی همشهریان ایجاد شده و در طول سال پیش‌رو سعی خواهیم کرد که کاندیداها را بدور از اغراق و بدور از تخریب به شما عزیزان معرفی نماییم.

امیدواریم نماینده بعدی شهرمان شخصی دلسوز و مردمی باشد.”

آغاز نموده است.

از آنجایی که همیشه نقد را به عنوان یک ‌کارکرد شهروند مسوولیت پذیر، برای خودم تعریف کرده ام و‌ در ضمن در این کانال نامی نیز از بنده به میان آمده است، لازم دیدم که چند خطی درخصوص کانال مذکور و حواشی آن بنویسم.

۱- از آنجایی که انتخابات را به عنوان سمبل دموکراسی می دانم لذا علی رغم انتقاداتی اصلاحی که به قانون، شیوه برگزاری و غیر حزبی بودن آن دارم اما باز هم بدان ارج می نهم و صندوق رای را بر دیگر شیوه های آزموده شده ترجیح می دهم و بر همین اساس از شکل گیری فضایی برای گفتگو پیرامون انتخابات استقبال می کنم.

۲- انتخاب نام “انتخابات پیرانشهر” برای این کانال نشانگر عدم آشنایی مدیر و هیات تحریریه آن از فضای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در شهرستان های پیرانشهر و سردشت است و یا اینکه عمدی در کار است و در ادامه بدان خواهم پرداخت. لازم به یادآوری است که قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶.۱.۳۰، خرد جمعی و تجربه نزدیک به چهل سال برگزاری انتخابات مجلس، این حوزه را تحت عنوان “حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت” می شناسند و هرگونه دخل و‌تصرف در آن صحیح نمی باشد.

۳- نگاه حرفه ای به رسانه و جایگاه آن در سپهر سیاسی و‌اجتماعی منطقه از یک سو و پاسداشت صداقت و خیرخواهی عمومی از سوی دیگر ایجاب می کند که گردانندگان این کانال “عمومی” ضمن معرفی دقیق خود و ارایه شناسنامه سیاسی خویش، لینکی را برای ارتباط مخاطبان در نظر می گرفتند و از این دریچه انتقادات و پیشنهادات مخاطبان را دریافت و ‌در سیاستگذاری های رسانه ای خود لحاظ می کردند. شایان ذکر است که خاطره جمعی از کانال هایی که در سنوات قبل و در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شدند، یادآور دلخوری های فراوانی است و امیدوارم همگی دست به دست هم داده و از تکرار آنها جلوگیری کنیم.

۴- لیست اعلامی از سوی کانال نشان می دهد که گردانندگان کانال صرفا با چند نفر از کاندیداهای احتمالی پیرانشهر آشنایی داشته و ارتباط چندانی با فضای سیاسی شهرستان سردشت و‌کاندیداهای احتمالی آن بخش از حوزه انتخابیه را ندارند چراکه از میان دوازده نفر نامزد احتمالی فقط به دو‌ نفر از بزرگواران سردشتی اشاره ای گذرا داشته اند و این خطا نیز بر فعالان رسانه ای حوزه سیاسی و انتخاباتی پسندیده نیست چون از هم اکنون دو قطبی ها و شک و گمان هایی را در نزد افکار عمومی سبب خواهد شد که اصلا و ابدا به صلاح و خیر مردم شریف حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت نیست.

۵- در معرفی تک تک کاندیداها، کدهایی لابلای گزاره های بکار رفته مستتر است که بعضا گمان برداشت و تفاسیر جانبدارانه، کوچک انگارانه و شاید تخریب از آن محتمل است. بهتر آن بود که گردانندگان این کانال ضمن مراجعه به افراد معرفی شده، صاحب نظران و مطالعه دقیق تر فضای سیاسی و انتخاباتی این دو شهرستان و‌ تجارب قبلی، تحلیل یا تحلیل هایی دقیق از صورت بندی های موجود، چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارایه می کردند و سپس رزومه ای دقیق تر از تک تک افراد اعلامی تهیه و به سمع مخاطبین می رسید و در ادامه تحلیل جایگاه، توانایی ها و عملکرد افراد صورت می پذیرفت که متاسفانه هیچ کدام از این موارد مذکور به صورت کامل لحاظ نشده است و تشویش ذهن، شتاب زدگی و کم اطلاعی بر ساحت آن مشهود است.

۶- اما درخصوص معرفی بنده به عنوان نامزد احتمالی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از سوی کانال فوق الذکر باید به عرض برسانم که اولا آمدن یا نیامدن من به صحنه انتخابات به هیچ وجه منوط به معرفی از طرف این کانال و یا هر رسانه دیگری نیست و دوما تصمیم نهایی حقیر مبتنی بر شناخت دقیق تر از وضعیت سیاسی کشور، استان و حوزه انتخابیه خواهد بود و در آینده از طریق کانال شخصی ام در فضای مجازی اعلام خواهم شد.

در ضمن من نه آنم که شما می گویید بلکه من تاکم به بالای خودم! ای کاش بجای توصیف کمی بیش از حد بنده یک لاقبا، نقاط ضعف حقیر را نیز یادآوری می کردید تا از یک سو چراغ راه آینده ام باشد و از سوی دیگر شائبه این پیش نیاید که من خود از گردانندگان این کانال هستم چراکه قضاوت هایی از این دست شنیده ام و یا برایم بازگو کرده اند فلذا لازم و ضروری می بینم که اعلام کنم که گردانندگان این کانال را نمیشناسم؛ از اهداف آنها بی خبرم و هیچ گونه ارتباطی با ایشان ندارم.

۷- در خاتمه باید عرض کنم که فعالیت مورد انتقاد و در جای خود قابل تقدیر این کانال مصداق بارز امر سیاسی است و وارد شدن در وادی سیاست و برافراشتن پرچم سیاست، امری سهل و آسان نیست و دشواری های خاص خود را دارد لذا می بایست طمانینه، تحمل، تساهل، تسامح، نقدپذیری و اخلاق سیاسی را چاشنی کارمان کنیم و به ویژه آنگاه که فعالیت سیاسی را به رسانه پیوند می دهیم، صدالبته که این دشواری ها فزون تر شده و‌ رعایت آن نکات ضروری تر است.

با تقدیم احترام

محمد صادق امیرعشایری