افزایش آمار مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه در پیرانشهر به دلیل سوانح جاده ای در سال ۹۷

دکتر سلیمانی مسئول اجرایی شبکه بهداشت پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت: یکی از  شاخص های عدالت در سلامت که اهمیت ویژه ای در مقایسه کشورها در رابطه با توسعه یافتگی بهداشت و درمان و زیر ساخت ها دارد، مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه می باشد دکتر سلیمانی افزود: در سال ۹۶ […]

دکتر سلیمانی مسئول اجرایی شبکه بهداشت پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت: یکی از  شاخص های عدالت در سلامت که اهمیت ویژه ای در مقایسه کشورها در رابطه با توسعه یافتگی بهداشت و درمان و زیر ساخت ها دارد، مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه می باشد

دکتر سلیمانی افزود: در سال ۹۶ آمار مرگ و میر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه در پیرانشهر ۱۴ مورد بوده که نسبت به سال ۹۵، ۶ مورد افزایش داشته است و در سال ۹۷ این آمار به ۱۵ مورد افزایش داشته است که حوادث ترافیکی ( جاده ای) یکی از عامل های اصلی افزایش این آمار می باشد

دکتر سلیمانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مرگ و میر کودکان در اثر سوانح جاده ای است، گفت: حمل کودک با خودرو در صندلی جلو و یا صندلی عقب بدون کمربند ایمنی یکی از عامل های اصلی مرگ و میر کودکان است که متاسفانه در سوانح ترافیکی با کوچکترین برخورد، جدی ترین آسیب ها به کودکان داخل خودرو وارد می شود و منجر به فوت کودکان سرنشین می شود

مسئول اجرایی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر افزود: خوشبختانه با واکسیناسون انجام گرفته در سطح شهرستان، آمار مرگ و میر کودکان به دلیل بیماری های واگیردار تقریبا صفر می باشد ولی سوانح و حوادث ترافیکی یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در افزایش این آمار در شهرستان است، که  همشهریان عزیز با پیشگیری و افزایش آگاهی و پرداخت هزینه هایی کم از جمله تهیه صندلی کودک می توانند تاثیر به سزایی در کاهش این آمار داشته باشند