سرانه تولید پسماند در استان ۷۰۰ گرم در روز است

 سیف الله مطلبی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گفت: میانگین سرانه تولید پسماند در آذربایجان غربی ۷۰۰ گرم در رزو است که رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از آن نیازمند مدیریت صحیح پسماند است. سیف الله مطلبی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی روز شنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان […]

 سیف الله مطلبی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گفت: میانگین سرانه تولید پسماند در آذربایجان غربی ۷۰۰ گرم در رزو است که رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از آن نیازمند مدیریت صحیح پسماند است.

سیف الله مطلبی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی روز شنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان پیرانشهر گفت: میانگین تولید پسماند در استان آذربایجان غربی ۷۰۰ گرم در روز است که انباشت این مقدار زباله مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند و رفع این مشکلات نیازمند مدیریت صحیح پسماند و بازیافت زباله است.

مطلبی افزود: برای کاهش اثرات زیست محیطی دفع پسماند ۹ مرکز اصلی دفن و بازیافت در سطح استان در نظر گرفته شده است و پسماندهای سه شهر پیرانشهر، نقده و اشنویه در مرکز بازیافت پیرانشهر بازیافت خواهد شد. از این زباله ها ۷۰ درصد قابل بازیافت بوده و ۳۰ درصد آن باید دفن شود که زباله غیرقابل بازیافت به شهرهای مرجع بازگشت داده خواهد شد و دفن خواهد شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: وجود کارخانه بازیافت در شهرستان پیرانشهر یک امتیاز ویژه برای شهرستان محسوب می شود که می تواند این شهر را به عنوان پیشرو در بازیافت زباله و شهری دوستدار محیط زیست معرفی کند.

مطلبی افزود: مدیریت پسماند در شهرهای پیرانشهر و سردشت اهمیت بیشتری دارد چراکه به دلیل میانگین بالای بارندگی در این دو شهرستان امکان ورود شیرابه زباله ها به آب های زیرزمینی وجود دارد و برای رفع این مشکل باید کارخانه بازیافت را در پیرانشهر دوباره احیا نمود و در همین راستا دولت از طرح های مدیریت و بازیافت پسماند در این دو شهرستان حمایت ویژه ای خواهد کرد.

وی ادامه داد: انتظار می رود شرکت “کاوشگران صنعت کنکاش” به عنوان پیمانکار کارخانه بازیافت پسماند پیرانشهر با تجهیز کارخانه به تجهیزات نوین، بهترین عملکرد را در مدیریت پسماند داشته باشند.