اتاق شیشه ای / یادداشتی از کمال مصطفی پور

“اتاق شیشه ای” اصطلاحی است که گاها سیاستمداران برای اشاره به شفاف بودن تصمیم و همچنین فرآیندهای تصمیم گیری به کار می برند. نیازی به استدلال نیست که شفاف سازی یکی از ابزارهای مکمل جهت جلوگیری از فساد است، از آنجا که در عصر حاضر رسانه های آنلاین بخش اعظمی از رسالت اطلاع رسانی را […]

“اتاق شیشه ای” اصطلاحی است که گاها سیاستمداران برای اشاره به شفاف بودن تصمیم و همچنین فرآیندهای تصمیم گیری به کار می برند. نیازی به استدلال نیست که شفاف سازی یکی از ابزارهای مکمل جهت جلوگیری از فساد است، از آنجا که در عصر حاضر رسانه های آنلاین بخش اعظمی از رسالت اطلاع رسانی را در جوامع برعهده دارند، وجود رسانه های مختلف در سطح شهر و شهرستان پیرانشهر یکی از نقاط بسیار مثبت برای مسئولین و مردم است که از آن می توان در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی، نهایت استفاده را کرد.
البته در بیان اهمیت اطلاع رسانی و رسانه همین بس که در اکثر قریب به اتفاق قوانین اساسی کشورهای مختلف، آزادی مطبوعات و حق آگاهی مردم از تصمیمات حاکمان، از حقوق مردم برشمرده شده است، در همین راستا بند دوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آگاه سازی مردم از طریق مطبوعات به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف نظام، جزو وظایف دولت بیان شده است همچنین اصل پانزدهم جواز استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی را صراحتا بیان نموده و در نهایت اصل ۲۴ صراحتا به آزادی مطبوعات در چهارچوب قانون اشاره شده است. لازم به ذکر است که اصل علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی(مگر در شرایط استثنایی) و پخش زنده مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس از رادیوی سراسری در همین راستا است.
اهمیت اطلاع رسانی به حدی است که برخی صاحبنظران، رسانه را قوه چهارم نام نهاده اند. روشن است که آگاهی از فعالیت های منتخبانشان جزء حقوق بدیهی مردم است و با گسترش و پیچیدگی ارتباطات امروزی، رسانه ها و به ویژه رسانه های محلی نقش به سزایی در احقاق این حق دارند چرا که اکثر مردم علم غیب ندارند، که نمایندگانشان چه می کنند، آیا به دنبال منافع شخصی خود هستند یا به دنبال منافع عمومی هستند. اگر هر کس راهکاری غیر از رسانه ای کردن و علنی کردن دلایل مشکلات سراغ دارند بیان بفرمایند تا از آن به عنوان یک ایده‌ی نو استفاده شود.
جای بسی تعجب است که چگونه اهل قلم در محکوم کردن اطلاع رسانی و شفاف سازی مشکلات شهر که جزء وظایف قانونی اعضای محترم شورای شهر است مطلب می نویسند به ویژه که جناب آقای کمال روحانی جزو اساتید بزرگوار شهر هستند، هر چند در واقع یکی دیگر از مزایای رسانه؛ همین چندصدایی ها و انتشار آراء متفاوت و واگذاری قضاوت نهایی به مخاطبان است که امید است جهت بهبود وضعیت شهر؛ مفید واقع گردد.

در پایان ضمن یادآوری مجدد اینکه شفاف سازی فعالیت های شورا و شهرداری جزء وظایف قانونی شورای محترم شهر است، از همه‌ی بزرگان محترم عضو شورای شهر تمنا و خواهش می کنم، جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه قضاوت ناعادلانه، اطلاع رسانی اقدامات خویش را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند.

با تشکر و احترام فراوان:
کمال مصطفی پور