پیرانشهر پیشتاز بارندگی در سطح استان آذربایجانغربی / افزایش چشمگیر بارندگی در پیرانشهر نسبت به نرمال دراز مدت و سال زراعی گذشته 

عبدالرحمن ابراهیمی ” رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک پیرانشهر ” در گفت‌وگو با خبرنگار پیرانشهر روداو، با اشاره به بارندگی های مناسب پاییزی در پیرانشهر گفت: “براساس آمار بارندگی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی پیرانشهر، در داخل شهر از ابتدای سال زراعی جاری یعنی از اول پاییز تا ۱۸ آبانماه، ۱۵۷/۵ میلیمتر بارندگی داشته ایم. در […]

عبدالرحمن ابراهیمی ” رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک پیرانشهر ” در گفت‌وگو با خبرنگار پیرانشهر روداو، با اشاره به بارندگی های مناسب پاییزی در پیرانشهر گفت:

“براساس آمار بارندگی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی پیرانشهر، در داخل شهر از ابتدای سال زراعی جاری یعنی از اول پاییز تا ۱۸ آبانماه، ۱۵۷/۵ میلیمتر بارندگی داشته ایم. در همین مدت متوسط مجموع بارندگی در کل حوزه شهرستان پیرانشهر هم حدود ۱۱۱/۵ میلیمتر به ثبت رسیده که در کل در مقایسه با سایر شهرهای آذربایجانغربی، پیرانشهر بیشترین بارندگی را در سطح استان داشته است.”

ابراهیمی در مورد متوسط بارندگی سال زراعی تاکنون نیز اظهار داشت:

“به عنوان متوسط نرمال درازمدت مشابه در داخل شهر از ابتدای مهر تا ۱۸ آبانماه، باید ۷۳ میلیمتر و متوسط درازمدت در کل حوزه شهرستان ۵۹ میلیمتر بارندگی داشته باشیم که با بارشهای مناسب اخیر، در داخل شهر ۱۱۶ درصد افزایش و در کل حوزه شهرستان حدود ۵۲/۳ درصد نسبت به درازمدت مشابه افزایش بارندگی داریم.”

” رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر ” در گذری به بارندگی سال گذشته و مقایسه بارندگی سال زراعی جاری با سال قبل گفت:

“نگاهی به آمار بارش نشان می دهد که سال زراعی گذشته، از ابتدای پاییز تا ۱۸ آبانماه، متوسط بارندگی در کل حوزه شهرستان فقط ۱۸ میلیمتر و در داخل شهر هم ۱۸/۴ میلیمتر بود. پس می توان گفت: بارندگی امسال تا این موقع، نسبت به مدت مشابه سال قبل، در داخل شهر ۷۵۶ درصد و در کل حوزه ۵۲۰/۶ درصد افزایش پیدا کرده است.”

عبدالرحمن ابراهیمی همچنین با اشاره به متوسط بارندگی در داخل شهر و کل حوزه شهرستان پیرانشهر ادامه داد:

“نکته قابل ذکر اینکه؛ متوسط بارندگی سالانه‌ در داخل شهر پیرانشهر ۶۳۰ میلیمتر است که بارشهای ثبت شده در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصلی شهرستان نشان می‌دهد، تاکنون بیش از ۲۴ درصد از کل بارندگی یک سال ثبت شده و در کل حوزه پیرانشهر نیز که متوسط سالانه آن ۵۰۶ میلیمتر است، ۲۲ درصد از کل بارندگی یک سال را داشته ایم.”

وی در خصوص توزیع مکانی بارندگی در پیرانشهر عنوان کرد:

“آمار بارندگی در سطح پیرانشهر نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان بارش مربوط به جوزه جنوبی شهرستان است و توزیع آن از جنوب به ناحیه شمالی کاهش می یابد.”

” رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک شهرستان پیرانشهر ” در پایان با پیش بینی و نوید سالی پر بارش برای شهرستان گفت:

“پیش بینی الگوهای معتبر هواشناسی در حوزه نزولات جوی حاکی از تداوم ورود و فعالیت سامانه های بارشی در منطقه طی هفته ها و ماههای آینده بوده که امیدواریم همچنان نوید بخش بارش رحمت الهی در منطقه و به ویژه پیرانشهر باشد.”