گزینش پروسه ای برای شایسته سالاری یا ابزاری برای مهاجرت نخبگان/یادداشتی از فاتح کردی

شناخت کارفرما از توانایی علمی و عملی کارمندو مستخدم یا هرآنکس که در ازاء تخصص و تواناییش در یک واحد تئوریک مانند دانشگاه و مدرسه یا واحد عملی مانند یک کارگاه تولیدی و کارخانه صنعتی بکارگیری میشود واقعیت و پروسه ایست که در چهار گوشه این کره خاکی به آن اذعان و عمل میشود. شناخت […]

شناخت کارفرما از توانایی علمی و عملی کارمندو مستخدم یا هرآنکس که در ازاء تخصص و تواناییش در یک واحد تئوریک مانند دانشگاه و مدرسه یا واحد عملی مانند یک کارگاه تولیدی و کارخانه صنعتی بکارگیری میشود واقعیت و پروسه ایست که در چهار گوشه این کره خاکی به آن اذعان و عمل میشود. شناخت و اطمینان از توانایهای مستخدمان در چهارچوب آزمونهای عملی و نظری مسیری متعارف برای برآورد میزان توانایی مستخدم در انتخاب بهترینهاست که اگر مبنا فراخوان عمومی وشرکت همه مشمولین جامعه باشد قطعا زمینه های شایسته سالاری و رضایت عمومی فراهم و از طرفی زمینه های توسعه و خدمات بهتر به جامعه ایجاد خواهد گردید .
ولی امروز جامعه ایرانی که فساد برایش واژه ای عجین با خون و پوست و استخوانش شده در روند استخدام و بکارگیری افراد نیز از این اژدهای هفت سر مصون نمانده است .
در لحظه اول اگر نام فساد شنیده میشود بسیار زود ذهن مخاطب به سوی۳ هزار میلیارد خاوری ومیلیاردها تومان اختلاس صندوق ذخیره بازنشستگان و صدها سلاطین سکه و مه آفرید خسروی و مرتضوی ها معطوف میشود. ولی به واقعیت فساد امروز در همه ابعاد سیستم سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مدیریت کشور ریشه دوانده که باعث ایجاد بحران عدم اعتماد و عدم مشارکت در جامعه ایرانی شده است . و این واقعیت باعث شده دیوارهای اخلاق و معنویت فرو بریزد . در چند ماه اخیر به پشتوانه پیشرفت تکنولوژی و دنیای مجازی ابعاد جدیدی از فساد و بی اخلاقی در سیستم مدیریتی کشور با موارد متعددآن از جمله آزمونهای سردفتری و استخدام معلمان و اعزام معلمان برتر به خارج از کشور به گوش همه ما مانوس شده اتفاقاتی که موجب بکارگیری نور چشمی هایِ کم تخصص و نالایق سفارش شده توسط افراد و ارگانهای خاصی شده که به نام عدم احراز صلاحیت یا همان گزینش جانشین شایستگان و برندگان واقعی آزمونهای استخدامی شده اند . گزینش به عنوان یکی از مراحل استخدام چندین دهه است جزء لاینفک اشتغال دولتی در این کشور بوده. ولی این مرحله از استخدام تا چه حد در بهبود خدمات به جامعه و شایسته سالاری در کنار تعهد مداری به جامعه اداری کشورکمک کرده جای سوال دارد . برای مشخص کردن میزان موفقیت یک پروسه بررسی نتیجه آن در یک بازه زمانی بلند مدت میتواند موید موفقیت یا عدم موفقیت آن باشد که وجود هزاران مرتضوی ، خاوری ، مه آفرید خسروی و هزاران فراری به کانادا و خارج رفته و هزاران مورد بی اخلاقی در مدارس نشان از این واقعیت دارد که امروز این سیاست حداقل در ساختار کنونیش به شکست انجامیده و باعث شده با مهاجرت نخبگان ایرانی جایگاه ژن ایرانی به پایین تر از میانگین جهانی آن برسد و از طرفی پروسه گزینش صرفا وسیله ای برای حذف ضعفا و جوانانی شود که تکیه گاهی ندارند زیرا مدیران ارشد زیادی با هزاران پرونده اختلاس با گزینش دوباره ،موفق به احراز مسئولیت های بزرگتر و حساس تری شده اند. اهرم گزینش در بسیاری موارد باعث شده جامعه ایرانی با عدم گزینش بسیاری از نخبگان و جایگزینی بسیاری از اختلاس گران بی تخصصی که هزاران میلیاد تومان پول کشور را به خارج برده اندبه اقتصاد کشور ضربات جبران ناپذیری بزند. با توجه به سخنان جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نیاز کشور به نخبگان علمی و اقتصادی خارج از کشور ، وجود چنین فیلترهاو اهرمها که باعث ایجاد یک بستر نامناسب همراه با نبودامنیت اجتماعی و اقتصادی شده و جذب این سرمایه های ارزشمند مهاجر را غیر ممکن میکند و از طرفی هر روز بر تعداد این مهاجران نخبه و ارزشمند می افزاید. مهاجرینی که با تخصصشان وسیله ای برای توسعه کشورهای بزرگ اقتصادی و صنعتی دنیا شده اند .

نویسنده :فاتح کردی