بازدید نماینده شهرستان های پیرانشهر-سردشت و جمعی از مسئولین شهرستان از روستاهای محروم و صعب العبور بخش لاجان

به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو امروز آقای دکتر خضری نماینده شهرستان های پیرانشهر-سردشت، آقای ترابی فرماندار، بخشداران لاجان و مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستان در ادامه بازدید از روستاهای بخش لاجان از دو روستای صعب العبور احمد غریب و بابکرآباد و همچنین روستاهای لیک بن و گرده بن بازدید نمودند. در این بازدید ضمن […]

به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو امروز آقای دکتر خضری نماینده شهرستان های پیرانشهر-سردشت، آقای ترابی فرماندار، بخشداران لاجان و مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستان در ادامه بازدید از روستاهای بخش لاجان از دو روستای صعب العبور احمد غریب و بابکرآباد و همچنین روستاهای لیک بن و گرده بن بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن بررسی پروژه جاده روستاهای احمد غریب و بابکرآباد جهت تسریع و حل مشکل راه ارتباطی این دو روستا تصمیماتی گرفته شد. در ادامه مسئولین در بین مردم این دو روستا حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند و مقرر گردید پیگیری و هماهنگی های لازم جهت کمک به انجام تعمیرات مساجد روستاهای مذکور بعمل آید.

در این بازدید ضمن دیدار با امام جماعت، معتمدین و اهالی روستای لیک بن پس از شنیدن مشکلات و کمبودهای روستا، قول مساعد برای رفع مشکلات روستا داده شد.

در پایان از نحوه اجرا و میزان پیشرفت پروژه آبخیزداری در روستای گرده بن بازدید شد.
لازم به ذکر است میزان اعتبار پروژه مذکور ۷۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۷ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوده که شامل دو مرحله مکانیکی و بیولوژیکی می باشد:
– احداث شش سد اصلاحی در آبراهه شاز و قاز بالادست روستای گردەبن
– بذر پاشی بە میزان ۲۰۰هکتار
– کپه کاری بە میزان۱۰۵هکتار
– علوفە کاری بە میزان۳۰هکتار
– نهال کاری غیر مثمر بە میزان۱۰هکتار
– قرق ۲۵۰هکتار
لازم به توضیح است که سدهای اصلاحی جهت جلوگیری از فرسایش خاک، تثبیت آبراهە و کنترل سیلاب احداث می گردند و بذر پاشی و کپه کاری و نهال کاری جهت احیای مراتع به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و نفوذپذیری آب در خاک اجرا می شوند.