پیام دکتر رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت به مناسبت روز خبرنگار

 پیام دکتر رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت به مناسبت روز خبرنگار «در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جوامع اطلاعاتی و ارتباطی معروف است بخش عمده ای از جامعه پذیری نسل ها از طریق رسانه ها انجام می شود و آن چه در این میان حایز اهمیت است؛ ارایه درست اطلاعات صحیح […]

 پیام دکتر رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت به مناسبت روز خبرنگار

«در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جوامع اطلاعاتی و ارتباطی معروف است بخش عمده ای از جامعه پذیری نسل ها از طریق رسانه ها انجام می شود و آن چه در این میان حایز اهمیت است؛ ارایه درست اطلاعات صحیح به مخاطبان صحیح در زمان مناسب، می باشد. در این خصوص، روز خبرنگار فرصتی برای ارج نهادن به تلاش پرچمداران وادی قلم و آگاهی است.

ضمن تقدیر و تشکر از تلاش خستگی ناپذیر اصحاب رسانه، به ویژه خبرنگاران حوزه شهرستانهای پیرانشهر و سردشت ، امیدوارم با استعانت و توکل به خداوند متعال همه تلاشگران این عرصه در انجام رسالت خود که همانا آگاهی بخشی و شفاف سازی در جامعه است، موفق و موید باشند»
دکتر رسول خضری
نماینده مردم شریف و فرهیخته پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی