بلوار کردستان شهر پیرانشهر سرنوشتی یکسان با کمربندی دکتر حسینی شهر سنندج

یادداشتی از سید طاهر بایزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شهرسازی   با نگاهی به رخداد حادثه ای ناگوار در شهر سنندج و سنجش آن با دیدی شهرسازانه خیلی زود ما را به این نتیجه می رساند که عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی عامل اصلی وقوع این حادثه بوده است. عبور راه اصلی بین شهری […]

یادداشتی از سید طاهر بایزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شهرسازی

 

با نگاهی به رخداد حادثه ای ناگوار در شهر سنندج و سنجش آن با دیدی شهرسازانه خیلی زود ما را به این نتیجه می رساند که عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی عامل اصلی وقوع این حادثه بوده است. عبور راه اصلی بین شهری از داخل محدوده قانونی شهر و تردد وسایل نقلیه سنگین باری از داخل بافت مسکونی شهر و به هم پیوستن ترافیک داخل و خارج شهر سبب این رویداد شده است.

کوتاه سخن هدف از ارائه این نوشتار درس گرفتن از رخداد تصادف کامیون نفتکش با اتوبوس مسافربری در کمربندی شهر سنندج و جان باختن شماری از شهروندان میباشد. کمربندی شهر پیرانشهر از جهاتی سرنوشتی یکسان با کمربندی شهر سنندج دارد. عبور کمربندی (بلوار کردستان) از داخل بافت مسکونی در امتداد جاده مرزی تمرچین و ترکیب و به هم پیوستن تردد داخل شهری با تردد عبوری به خارج شهر در این مسیر امنیت شهروندان را به شدت به مخاطره می اندازد.

کمربندی شهر پیرانشهر به دلیل مرزی بودن و عبور روزانه صدها کامیون و ماشین های سنگین باری از داخل محدوده قانونی شهر و بافت مسکونی علاوه بر آلودگی های هوایی و صوتی عامل برهم زدن نظم ترافیکی داخل شهر و امنیت شهروندان شده است که امکان تکرار چنین حادثه ای (حادثه شهر سنندج) در این شهر مرزی دور از انتظار نیست. ناگفته نماند بیشتر بنگاه داران و تعمیرگاههای خودرو و حتی مدرسه در بر اصلی این بلوار واقع شده اند که این موارد نیز به نوبه خود باعث بی نظمی ترافیکی و شلوغی بیش از حد مسیر مذکور شده است.

اگر دلایل و فلسفه احداث کمربندهای شهری رو بررسی کنیم که عبارتند از:

۱- انتقال تردد ماشین آلات سنگین باری و مسافربری به خارج از محدوده مسکونی و بافت شهری،
۲- جلوگیری از توسعه و گسترش بی رویه شهر و محدود کردن نوار توسعه فیزیکی شهر،
۳- استفاده از اراضی بایر پیرامون شهر به عنوان اراضی ذخیره شهر،
۴- نقش یافتن به عنوان لبه شهر و تعیین حدود ساخت و سازها

به این نتیجه خواهیم رسید که کمربندی شهر پیرانشهر هیچ کدام از ضوابط و اصول شهرسازی ذکر شده را ندارد. و بدیهی ترین اصول تخصصی مکانیابی عناصر و خدمات شهری مورد غفلت واقع شده است. بنابراین تسریع در احداث کمربندی جدید و ایمن سازی و اصلاحات ترافیکی مسیر منتهی به مرز تمرچین در کمترین زمان ممکن واجب و ضروری میباشد در غیر اینصورت تکرار حوادث مشابه حادثه شهر سنندج در روزها و سال های آتی اجتناب ناپذیر است. می طلبد مسئولین و متولیان شهری به این امر توجه وافری داشته و متضمن جان و مال شهروندان در مقابل چنین حوادثی باشند.

یادداشتی از سید طاهر بایزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شهرسازی