۴ قطعه جوجه جغد به اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر تحویل داده شد

۴قطعه جوجه جغد که مادر آن ها به دلیل نامعلومی مرده بود، از سوی یک دوستدار محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر تحویل داده شد جلیل رحمانی روابط عمومی اداره محیط زیست پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت: صبح روز دوشنبه ۲۱ خردادماه یکی از دوستداران محیط زیست ۴ جوجه […]

۴قطعه جوجه جغد که مادر آن ها به دلیل نامعلومی مرده بود، از سوی یک دوستدار محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر تحویل داده شد

جلیل رحمانی روابط عمومی اداره محیط زیست پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت: صبح روز دوشنبه ۲۱ خردادماه یکی از دوستداران محیط زیست ۴ جوجه جغد که مادر آن ها به دلیل نامعلومی مرده بود، را به اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر تحویل دادند. باتوجه به عدم توانایی پرواز این جوجه ها و عدم وجود امکانات لازم در این اداره برای نگهداری از این جوجه جغدها، اداره محیط زیست این ۴ جوجه جغد را در تحویل یکی از همکاران افتخاری این اداره و از دوستداران محیط زیست شهرستان داد تا از آن ها بانگهداری کند.

آقای رحمانی افزود: پس از آماده شدن این جوجه ها برای رهاسازی در طبیعت، این پرندگان را به دامان طبیعت بازخواهیم گرداند.