گمرک تمرچین قلب حیاتی اقتصاد استان است/بسته شدن مرز تمرچین سبب رکود در اقتصاد پیرانشهر و منطقه شده بود

ورود و خروج از این مرز به طور کامل در حال جریان است مرز تمرچین دارای ظرفیت های فراوان و برای استفاده از این ظرفیت ها نیازمند فعالیت مسولین هستیم تا سبب روند توسعه گمرک تمرچین واستفاده تمام از ظرفیت های این مرز در جهت رشد و پیشرفت باشیم. به گزارش پیرانشهر رووداو و به […]

ورود و خروج از این مرز به طور کامل در حال جریان است مرز تمرچین دارای ظرفیت های فراوان و برای استفاده از این ظرفیت ها نیازمند فعالیت مسولین هستیم تا سبب روند توسعه گمرک تمرچین واستفاده تمام از ظرفیت های این مرز در جهت رشد و پیشرفت باشیم.

به گزارش پیرانشهر رووداو و به نقل از باریش نیوز، نجات سنگی نائب رئیس اول کمیسیون بازرگانی و حمل ونقل اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی آذربایجان غربی (اهل پیرانشهر) گفت: گمرک تمرچین قلب پیرانشهر واستان است، تنها گمرک واصل ارتباطی بین استان آذربایجان غربی و کشور عراق نیز گمرک تمرچین می باشد.
نائب رئیس اول کمیسیون بازرگانی و حمل ونقل اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی آذربایجان غربی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه قلب شریان حیاتی یک بدن است زمانی که قلب از کار بیفتد کل بدن نیز دچار اختلال می شود مرز تمرچین نیز حکم قلب حیات اقتصادی پیرانشهر و استان را دارد؛ به همین سبب در طی دو ماه بسته شدن مرز تمرچین یک رکود وحشتناک علاوه بر پیرانشهر تمام منطقه را شامل می شود کل منطقه آمده بود، آذربایجان غربی با مشکل بزرگی دست و پنجه نرم می کرد.
سنگی با اشاره به باز شدن مرز تمرچین وتاثیر آن بر اقتصاد استان ابراز کرد:امید داریم بازگشایی مرز تمرچین شاهد شکوفایی و توسعه اقتصادی مرز تمرچین که پیش از این بوده دوباره این توسعه و شکوفایی به پیرانشهر و استان بازگردد، دیگر حتی برای ساعتی نیز شاهد بسته بودن این مرز حیاتی برای اقتصاد پیرانشهر و استان نباشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ورود و خروج از این مرز به طور کامل در حال جریان است مرز تمرچین دارای ظرفیت های فراوان و برای استفاده از این ظرفیت ها نیازمند فعالیت مسولین هستیم تا سبب روند توسعه گمرک تمرچین واستفاده تمام از ظرفیت های این مرز در جهت رشد و پیشرفت باشیم.