پیش بینی وضعیت جوی منطقه طی روزهای آینده

رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک شهرستان پیرانشهر در گفتگو با پیرانشهر رووداو در خصوص آخرین وضعیت سامانه بارشی و پیش بینی وضعیت جوی منطقه طی روزهای آینده گفتند: بررسی خروجی آخرین مدل های پیش یابی هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی منطقه نشان دهنده ورود تدریجی سامانه بارشی است که از چند روز قبل از نفوذش به […]

رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک شهرستان پیرانشهر در گفتگو با پیرانشهر رووداو در خصوص آخرین وضعیت سامانه بارشی و پیش بینی وضعیت جوی منطقه طی روزهای آینده گفتند:

بررسی خروجی آخرین مدل های پیش یابی هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی منطقه نشان دهنده ورود تدریجی سامانه بارشی است که از چند روز قبل از نفوذش به کشور و منطقه خبر داده بودیم. این سامانه مطابق الگوها، بتدریج اغلب مناطق در شمالغرب کشور را فراگرفته و با تقویت آن از بعدازظهر فردا، بارش متناوب برف را تا اواخر هفته خواهیم داشت.
امروز هوا در بیشتر نقاط نیمه ابری تا ابری بوده که با تغییرات جزئی دما و نیز غبار محلی و افزایش آلاینده های جوی همراه خواهدبود. از اواخر وقت، فعالیت سیستم بتدریج شروع شده که در برخی نقاط، بارندگی ها بشکل رگبار باران و یا برفابه ( مخلوط برف و باران ) و در ارتفاعات بارش برف آغاز خواهدشد اما امشب و فردا قبل از ظهر، بارندگی قابل توجه نبوده و همچنانکه اشاره شد،‌ اصل بارشها از فردا بعدازظهر خواهدبود.

فردا چهارشنبه هوا نیمه ابری تا ابری و به ویژه از بعدازظهر، همراه با بارش باران، برفابه و در نواحی سردسیر و مرتفع، همراه با بارش برف خواهدبود.
به لحاظ دمایی نیز از فردا بتدریج کاهش دما، رخ خواهدداد و برخی نقاط هم پدیده مه آلودگی خواهندداشت.
پدیده وزش باد متوسط و گاهی شدید نیز در بعضی مناطق و نواحی سبب کولاک برف شده که بر همین اساس، از بعدازظهر فردا و همچنین فردا شب، اختلال در تردد شهری و برون شهری دور از انتظار نخواهدبود.

روز پنجشنبه هوا غالباً ابری همراه با بارش برف خواهدبود که در برخی ساعات بارش برف در برخی نقاط به ویژه نوار مرزی از مرکز تا جنوب آذربایجانغربی و شمالغرب کردستان شدید پیش بینی می شود.
به سبب وزش باد متوسط و گاهاً شدید، کولاک و یا بوران برف در بیشتر مناطقی که بارش برف خواهندداشت، رخ خواهدداد که این پدیده به همراه مه آلودگی، کاهش شدید دید را در پی داشته و تردد را دچار اختلال خواهدنمود.
با تداوم کاهش دما طی روز پنجشنبه و همچنین ادامه بارشها، پدیده یخبندان، لغزندگی جاده ای و معابر عمومی را در پی خواهدداشت.

پیش بینی وضعیت جوی منطقه در روز جمعه نشان دهنده هوا نیمه ابری تا ابری بوده که در برخی نقاط همراه با بارش برف پراکنده خواهدبود و بتدریج فعالیت سامانه به پایان رسیده اما همچنان طی روز و شب جمعه، پدیده کولاک و مه آلودگی در نقاط مختلف خواهیم داشت و با توجه به کاهش محسوس دمای هوا، یخبندان شدت یافته که لغزندگی معابر و جاده ها را تقویت خواهدنمود.
توصیه می شود:
– تا حد امکان از سفرها و ترددهای غیر ضروری پرهیز کرده و در صورت لزوم حتما از تجهیزات زمستانی استفاده شود.
– در مدیریت و صرفه جویی مصرف حاملهای انرژی، تمهیدات لازم بعمل آید.
عبدالرحمن ابراهیمی
رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک شهرستان پیرانشهر