اهدای عضو بانوی پیرانشهری جان ۷ نفر دیگر را نجات داد

اهدای عضو بانوی ۶۰ ساله پیرانشهری که بر اثر بیماری دچار مرگ مغزی شده بود، جان ۷ نفر دیگر را نجات داد. خانواده بیماری مرگ مغزی پیرانشهری در مصاحبه با پیرانشهر رووداو اعلام کردند که این بانوی ۶۰ ساله که مدتی قبل دچار بیماری شده بودند، پس از اعزام به مرکز استان جهت مداوا، به […]

اهدای عضو بانوی ۶۰ ساله پیرانشهری که بر اثر بیماری دچار مرگ مغزی شده بود، جان ۷ نفر دیگر را نجات داد.

خانواده بیماری مرگ مغزی پیرانشهری در مصاحبه با پیرانشهر رووداو اعلام کردند که این بانوی ۶۰ ساله که مدتی قبل دچار بیماری شده بودند، پس از اعزام به مرکز استان جهت مداوا، به کما رفته و دچار مرگ مغزی می شوند که پس از سه روز ماندن در کما و بنا به توصیه دکتر معالج و با رضایت خانواده بیمار، اعضای بدن وی به ۷ بیمار نیازمند پیوند عضو اهدا شد و به آن ها جان دوباره ای بخشید.

اعضای خانم فاطمه رسول منگوری که از اهالی روستای خره آغلان پیرانشهر بودند به ۷ بیمار نیازمند جان دوباره ای بخشید و موجب شادی و امید در ۷ خانواده گردید. رسم پسندیده اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در حال گسترش است و امیدواریم با افزایش آمار اهدای عضو بیماران مرگ مغزی شاهد نجات جان افراد نیازمند پیوند عضو باشیم.