حفاری های غیر مجاز در تپه سیلوه کاوش های علمی را با مشکل مواجه کرده است

حفاری های غیر مجاز مطالعات و کاوش های علمی را در تپه سیلوه با مشکل مواجه می کند. سلیمان بشیری رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشکری پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو با ذکر این مطلب و اشاره به عملیات کاوش تپه سیلوه ۲ (تپه سرباز یا صلاح) اظهار داشتند که حفاری های […]

حفاری های غیر مجاز مطالعات و کاوش های علمی را در تپه سیلوه با مشکل مواجه می کند.

سلیمان بشیری رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشکری پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو با ذکر این مطلب و اشاره به عملیات کاوش تپه سیلوه ۲ (تپه سرباز یا صلاح) اظهار داشتند که حفاری های غیر مجاز سوداگران فرهنگی کاوشهای علمی را شدیدا تحت تاثیر قرارداد و باعث اتلاف زمان و صرف هزینه های بیشتر در طول کاوش شده بود. ایشان یادآور شدند متاسفانه شایعات بی اساس، حرص و طمع و عدم پایبندی به حفظ هویت و تاریخ این دیار باعث روی آوردن تعدادی از افراد به انجام حفاری در آثار تاریخی شده است.

بشیری افزود از بین بردن میراث فرهنگی مانند خدشه دار کردن شناسنامه و هویت تاریخی یک ملت است که جلوگیری از این امر مذموم وظیفه همگانی است.

تپه باستانی سیلوه در شهرستان پیرانشهر واقع شده که به دلیل احداث سد به زودی زیر آب خواهد رفت.