کتاب شواهد یخچالی در شمال غرب ایران توسط نویسنده پیرانشهری آقای رسول حسنی قارنایی تالیف و منتشر شد

کتاب شواهد یخچالی در شمال غرب ایران و دوره پلئیستوسن در کردستان توسط آقای رسول حسنی قارنایی دبیر پیرانشهری به نگارش درآمد. آقای قارنایی در خصوص این کتاب گفتند: کتاب « شواهد یخچالی در شمال غرب ایران و دوره ی پلئیستوسن (دو میلیون سال قبل تا ۱۱هزار سال قبل از امروز) در کردستان » کتابی […]

کتاب شواهد یخچالی در شمال غرب ایران و دوره پلئیستوسن در کردستان توسط آقای رسول حسنی قارنایی دبیر پیرانشهری به نگارش درآمد. آقای قارنایی در خصوص این کتاب گفتند:

کتاب « شواهد یخچالی در شمال غرب ایران و دوره ی پلئیستوسن (دو میلیون سال قبل تا ۱۱هزار سال قبل از امروز) در کردستان » کتابی است که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول کتاب حاصل چندین سال کار و پژوهش میدانی رسول حسنی قارنایی(دبیر جغرافیا و زمین شناسی دبیرستان های پیرانشهر با همکاری خانم دکتر قهرودی استاد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران) در مناطق مرزی ایران با عراق و ترکیه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به یخچال می باشد.

این محدوده دیواره ای کوهستانی است. و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، شرایط آب و هوایی و جهت ناهمواری ها شرایط خاصی برای شکل گیری یخچال های کوهستانی داشته است. در این کتاب دو منطقه ی مهم با شواهد یخچالی تیپیک، مورد بررسی واقع شده اند. کوهستان قندیل در جنوب غربی پیرانشهر و کوهستان بزسینا و دالامپر در جنوب غربی ارومیه. این منطقه از سال ۱۳۸۷ تا زمان چاپ کتاب مورد مطالعه ی نویسندگان کتاب قرار داشته و همچنان روی آن کار می شود.

آثار شواهد کاوشی یخچال مانند سیرک ها و دره های یخچالی در حاشیه ی شمالی قندیل که به خوبی تکامل پیدا کرده اند و همچنین شواهد تراکمی شامل تراس های مرتفع و چندگانه در حاشیه ی شعبات رود زاب کوچک (۷۰ متر در حاشیه ی رودخانه بادین آباد) و رودخانه ی باراندوز شناسایی شده اند. داده های فراوانی از طریق کار میدانی به همراه رسوب شناسی و مطالعه ی تصاویر ماهواره ای از اثرات شکل زایی یخچال در این منطقه به دست آمده است.

نقش رسوبات یخچالی در بروز مخاطراتی مانند رانش زمین به ویژه در دیواره ی دره های یخچالی و همچنین نقش آن ها در گسترش سکونتگاه های انسانی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در آخر کتاب تصاویر رنگی بسیار زیبا و نادری از اثرات یخچال در عصر یخبندان قرار داده شده است.

بخش دوم کتاب شواهد یخچالی در شمال غرب ایران در واقع ترجمه ی مقاله ی مفصلی است با عنوان «یخچال های طبیعی عصر پلئیستوسن در کردستان» که توسط اچ،ای، رایت نوشته شده است و حاصل تحقیقات مفصل و حدود ۱۰ سال کار میدانی نویسنده در کوهستان های کردستان عراق مانند « هلگورد » و همچنین کردستان ترکیه مانند « جیلو و سَت » می باشد. با توجه به نزدیکی این مناطق با مرز های ایران مطالعه ی این اثر برای محققان کشورمان بسیار جالب توجه و مفید می باشد. بیشتر محققانِ یخچال، از این اثر به عنوان یک منبع با ارزش استفاده کرده اند.

امیدواریم ترجمه ی این اثر ارزشمند و تحقیقات تکمیلی در اطراف محدوده ی مورد مطالعه ی پرفسور رایت (جنوب غربی آذربایجان غربی) مورد استفاده ی محققان، دانشجویان و سایر علاقمند به کار یخچال قرار گیرد.
عکس روی جلد : سیرک یخچالی حصار قندیل در دامنه شمالی قله قندیل می باشد.
مرکز پخش در پیرانشهر : کتاب فروشی دانش واقع در خیابان پانزده خرداد شمالی.