آفت جوانه خوار بلوط جنگل های بلوط آذربایجان غربی را تهدید می کند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: ۸۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط دامنه زاگرس آذربایجان غربی در پیرانشهر و سردشت با شیوع آفت جوانه خوار بلوط تهدید می‌شود. به گزارش پیرانشهر رووداو، رحمان و هاب زاده اظهار کرد: با بیان اینکه در حال حاضر جنگل‌های بلوط آذربایجان غربی در معرض نابودی است افزود: آفت […]

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: ۸۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط دامنه زاگرس آذربایجان غربی در پیرانشهر و سردشت با شیوع آفت جوانه خوار بلوط تهدید می‌شود.

به گزارش پیرانشهر رووداو، رحمان و هاب زاده اظهار کرد: با بیان اینکه در حال حاضر جنگل‌های بلوط آذربایجان غربی در معرض نابودی است افزود: آفت جوانه خوار بلوط ۸۰۰ هزار هکتار از جنگلهای بلوط دامنه زاگرس استان را تهدید می‌کند.

 وی ادامه داد: در حال حاضر بخش وسیعی از جنگلهای آذربایجان غربی در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت تحت تأثیر آفت جوانه خوار بلوط است و ادامه این روند تهدید جدی برای پوشش جنگلی این مناطق محسوب می‌شود.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، شرایط اقلیمی، خطرات زیست محیطی از جمله ریزگردها، جنگل تراشی وعدم چاره جویی برای درمان آفت جوانه خوار بلوط عواملی هستند که به صورت تدریجی و روزانه سطح بیشتری از جنگلهای استان را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

وهاب زاده با اشاره به اثرات تخریبی آفت جوانه خوار بلوط، افزود: لاروهای ابتدایی این آفت در اوایل فصل بهار، وارد جوانه‌های بلوط شده و تغذیه می‌کنند در حالی که لاروهای رشد کرده و سن آخر، از برگ‌ها تغذیه می‌کنند تا جاییکه که درختان در اواخر بهار کاملاً عاری از برگ می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از بین رفتن برگهای درخت در فصل رویش موجب از بین رفتن امکان رشد و تولید، کاهش میزان فتوسنتز و کاسته شدن از میزان رویش قطری و ارتفاع درختان می‌شود و ادامه این وضعیت در چند سال متوالی منجر به کاهش تولید چوب و نابودی جنگل خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به مبارزه بیولوژیکی با این آفت گفت: امسال محلول پاشی هوایی در سطح ۲ هزار هکتار از جنگلهای پیرانشهر انجام شد و در صورت تأمین اعتبارات بیشتر و همچنین ایجاد باند پرواز در داخل جنگل‌های سردشت سال آینده سطح وسیع‌تری از جنگل منطقه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

وهاب زاده، آفت انسانی را از سایر عوامل تخریب جنگل عنوان کرد و گفت: امسال در برخی مناطق جنگلی با واگذاری رایگان آبگرمکن های خورشیدی استفاده از انرژی خورشیدی جایگزین استفاده بی رویه از جنگل و چوب برای تولید انرژی روستائیان شد.

وی طرح کاشت درختان گردو، زرشک و سماق در جنگل را از مهمترین برنامه‌های اقتصادی اعلام و افزود: در صورت حمایت بیشتر دولت سال آینده این طرحها در تمام روستاهای جنگل نشین استان اجرا خواهد شد.

جنگل‌های بلوط دامنه زاگرس آذربایجان غربی به لحاظ حفاظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی و ظرفیتهای اکوتوریستی دارای اهمیت منحصر به فردی است.

منیع: مهر