نابسامانی در نرخ گذاری کلاسها و امکان ورزشی مشهود است

  با گذشت ۲ ماه از سال ۱۴۰۳ اداره ورزش و جوانان پیرانشهر هنوز در لاک زمستانی سیر می کند و با توجه به رویه سالیان قبل و استعلام گرفتن از شهرهای همجوار برای تعیین شهریه و قیمت گذاری اماکن دولتی و خصوصی تا امروز هیچ جلسە علنی دربارە این موضوع مهم در ورزش گزارش […]

 

با گذشت ۲ ماه از سال ۱۴۰۳ اداره ورزش و جوانان پیرانشهر هنوز در لاک زمستانی سیر می کند و با توجه به رویه سالیان قبل و استعلام گرفتن از شهرهای همجوار برای تعیین شهریه و قیمت گذاری اماکن دولتی و خصوصی تا امروز هیچ جلسە علنی دربارە این موضوع مهم در ورزش گزارش نشده‌ است

با پیگیرهای خبرنگار پیرانشهر رووداو و گفتگو با مربیان و ورزشکاران انچه از شواهد پیداست و برنامه ریزی شده است با توافقی فی ما بین طرفین دخیل در این امر می خواهند افزایش ها بدور از هیاهوی رسانه ها تصویب شود چون واقعیت ها از افزایش ۲۰ درصد برای اماکن ورزشی دولتی و ۲۵ درصدی برای اماکن خصوصی می گویند

لازم بذکر است باید نهادهای مسئول و علی الخصوص فرماندرای شهرستان برای شفاف سازی این جریان گام بردارند و جامعە ورزشی را از این بلاتکلیفی خارج کنند